Tirsdag var det møte mellom Rovviltnemda og Miljødirektoratet, og der var det vinterens gaupejakt som sto på agendaen.

Det er nemlig lagt opp til at det skal kunne felles fire gauper i Nordland denne vinteren, men ingen av dem kan felles på Helgeland.

Vil ha større kvoter

– Det ble ikke registrert noen familiegrupper av gaupe på Sør-Helgeland forrige vinter, sier Øyvind Skogstad hos Statsforvalteren i Nordland.

Men Berit Hundåla, som er leder i Rovviltnemda Nordland, vil ikke akseptere at det bare blir jakt nord for Saltfjellet.

– Vi tror den manglende registreringen skyldes dårlige sporingsforhold, og vi ga klar melding til direktoratet om at kvotene bør økes og at det bør bli gaupejakt på Helgeland, sier Hundåla.

– Reindrifta opplever store tap og vi mener det er grunnlag for jakt på Helgeland også, fortsetter Hundåla.

Rovviltforvaltning er et tema det er vanskelig å få alle til å enes om. Samtidig som en rekke lag og foreninger har klaget fordi det ikke blir gaupejakt på Helgeland, så finnes det også organisasjoner som har klaget fordi gaupejakt blir tillatt i fylket. Gaupa blir vurdert som "sterkt truet" på Rødlista fra 2021.

Jervejakta pågår

Verneinteresser og beitenæringa har nok også utfordringer om å bli enige i forvaltningen av jerv, men her har jakta allerede pågått i noen måneder. I Nordland er det 18 dyr på årets kvote, og seks er allerede felt. Lokalt er det felt jerv både i Vefsn og Hattfjelldal.

– Det pågår fortsatt jakt, og vi håper denne lisensjakta skal føre til at vi unngår ekstraordinære uttak seinere, sier Øyvind Skogstad hos Statsforvalteren.

Han forteller at tallene for rovvilterstatninger for 2021 er klare. Det ble erstattet litt flere rein i fjor enn året før.

– 3.464 rein ble tatt av rovvilt i Nordland i fjor. Tallene gjelder for sesongen 2020-2021 fram til 1. april. Mye er beregnet skjønnsmessig fordi det er en liten andel av kadavrene som blir funnet, sier Skogstad.

Færre drepte sau

Det er jerv og gaupe som regnes som de største reinjegerne, og i Nordland er det også de to artene som tar mest sau. For kalenderåret 2021 ble 2.618 sau og lam registrert som tatt av rovvilt.

– Det er en nedgang på noen hundre dyr fra året før, men det er fortsatt brukere som har altfor store tap, sier Skogstad som forteller at tapene er betydelig lavere enn i perioden 2004-2015.

Kongeørn og brunbjørn gjør også noe skade blant rein og sau, men nordlendingene slipper ulven som skaper så mye brudulje på indre strøk av Østlandet.

– Vi får inn meldinger om ulv i ny og ne, men den siste sikre observasjonen var i Bindal i 2020. Det er politisk bestemt at vi ikke skal ha fast tilhold av ulv i Nordland, men vi må tåle at den springer gjennom fylket, sier Øyvind Skogstad.

Ny registrering

Vi er nå inne i en ny registreringssesong, og så langt der det kommet inn observasjoner av spor etter familiegrupper av gaupe i Grane og Hemnes på Helgeland, samt i Saltdal.

– Vi oppfordrer alle som finner spor etter, eller tar bilder av flere gauper sammen om å ta kontakt med Statens naturoppsyn eller registrere det i appen Skandobs. Som en gulrot utbetales det dusør på kr 3000,- til hver innmelding som blir bekreftet familiegruppe, sier Øyvind Skogstad.