Synes det er bra at Avinor overtar flyplassprosjektet: – Å bygge Hauan vil være et totalt feil signal å sende ut

Departementet gir Avinor i oppdrag å kjøre hauanprosessen videre. Avinor på sin side nevner ikke Hauan i et innspill om en ny nasjonal transportplan.