Sylvi Listhaug (Frp) utfordrer kristne verdier og er et problem for regjeringen, mener KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Vi kan ikke skape en opplevelse av annenrangs borgere i vårt eget land, sier Hareide til NTB.

Menneskeverdet gjelder for alle. Nestekjærlighet handler om å se dem som trenger det mest. Dette er verdier han mener innvandrings- og integreringsministeren, som selv legger vekt på troen også i politikken, utfordrer.

– Kristne verdier handler om å ikke bygge opp murer, ikke skape frykt, mener han.

Strengt er nestekjærlig

Innvandrings- og integreringsministeren unngår å slå tilbake mot KrF-lederen personlig, men er uenig i påstanden om at murbygging er i strid med kristne verdier.

– For meg handler nestekjærlighet om å hjelpe flest mulig mennesker i nød. Det gjør vi ikke ved å kommunisere på en måte som gjør Norge mer attraktiv som asylland, sier hun i en epost til NTB.

Hun mener at regjeringens «strenge, men rettferdige» asylpolitikk blant annet har frigjort 500 millioner kroner til bistand i Syrias nærområder.

Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet står begge bak asyl- og integreringsforlikene på Stortinget. Det er først og fremst Listhaugs ordbruk Hareide reagerer på. Men det er ikke uvesentlig:

– Er det ett område der retorikken er viktig, så er det på innvandring og integrering. For måten vi snakker på, kan påvirke folks holdninger.

En regjering – felles mål

I sin nyttårstale for ett år siden lanserte statsminister Erna Solberg (H) det som ble årets nyord: hverdagsintegrering.

– Det blir et problem for regjeringen at det blir for stor avstand mellom Listhaugs og Solbergs ord. De må vise at de har det samme målet når de sitter i en felles regjering, mener Hareide.

 

Listhaug har ikke greid å vise at hun er en statsråd for alle. Retorikken skaper splittelse, og statsråden opptrer som en opposisjonspolitiker, lyder kritikken.

Sylvi Listhaug svarer at hun ikke kommer til å forandre seg, og forteller at hun vil fortsette å arbeide for at de som får avslag sendes ut, og at de som får bli, legger ned egeninnsats for å bli integrert.

– Jeg kommer til å fortsette å snakke om realitetene. Å skyve problemer under teppet har vært forsøkt i andre land, uten hell vil jeg si.

Før jul ble Per-Willy Amundsen, en av Frps markante innvandringskritikere, løftet inn i regjeringen. Den nye justisministeren har dessuten vakt oppsikt ved å hevde at menneskenes bidrag til klimaendringene er minimale. Klimaskepsisen utfordrer nok en av KrFs grunnverdier: Forvalteransvaret for skaperverket.

Vi kan ikke skape en opplevelse av annenrangs borgere i vårt eget land.

Knut Arild Hareide, leder i Kristelig Folkeparti

Hareide vil gi Amundsen en sjanse, men dersom populistfløyen markerer seg stadig sterkere fram mot valget neste år, vil det kunne påvirke det allerede krevende forholdet mellom KrF og Frp.

– Hvis Frp ønsker å gjøre avstanden enda større, så har de mulighet til det. Vi er et parti som bygger på de kristne verdiene, da er det viktig å vise det, ikke bare snakke om det, sier Hareide.

Utelukker ikke

Likevel vil han ikke utelukke en ny samarbeidsavtale som gjør det mulig for Frp å fortsette i regjering.

– Vi har ett mål: Å komme i regjering. Hvis vi ikke lykkes med det, må vi vurdere situasjonen, sier Hareide, som ikke vil låse partiet før velgerne har talt.

KrFs landsstyre har bestemt at partiet vil arbeide for en regjering bestående av Høyre og sentrum etter valget. Det er utelukket å sitte i regjering med Frp, et tydelig verdisignal ifølge Hareide.

Han gir likevel ros til partilederen selv:

– Hun er utrolig dyktig. Hun behandler hver enkelt sak med skikkelighet og flid, så dette handler ikke om forholdet mellom Siv Jensen og meg, sier Hareide. (ANB-NTB)

Fakta om Knut Arild Hareide:

  • Leder i KrF siden 2011.
  • Miljøvernminister 2004-2005.
  • Født 23. november 1972 i Bømlo.
  • Gift, to barn. (ANB-NTB)