Det er mange syklister som tror andre kjørende på vei har stoppeplikt dersom det sykles over gangfelt.

Enkelte syklister blir irritert når bilene ikke stopper for dem, men hva sier reglene om sykling over gangfelt?

Sykle over gangfelt:

Du kan sykle over gangfelt så lenge du tar hensyn til de som går. Når du sykler over gangfeltet, regnes du ikke som en gående, og andre kjørende vil ikke ha vikeplikt for deg. (Vegtrafikkloven § 3)

Dere som rister på hodet og viser fingeren til øvrige kjørende, på tide å sette seg inn i regleverket kanskje?

Nå når mørket senker seg tidlig om dagene møter jeg mange som sykler uten lys og gjerne med mørke klær på seg også, ingen refleksvest heller. Vel, dere lever nok litt farligere enn dere selv tror.

Det er ingen som ønsker ulykker, så på tide å få litt lys på sykkelen, bruke refleks og hjelm, og ikke minst, sette dere inn i trafikkreglene. Husk, du regnes som kjørende når du sykler, ikke som fotgjenger.