Spørsmål til helseministeren:

Hvor stor smertegrense og hvor mange liv eller nedsatt livskvalitet skal man måtte tolerere, på grunn av lang transporttid av pasienter til sykehus? Ved for eksempel, et hjerteinfarkt eller hjerneslag står det om tid for sjansen å få en fullverdig livskvalitet eller begrensende senskader.

Tikk takk.
Klokka går.

Vi her i Grane kommune har nærsykehuset i Mosjøen, som det tar mellom 30–45 min å komme seg til, enten med bil eller ambulanse, ved ideelle kjøreforhold.

Jeg har selv hatt bruk for ambulanse til Mosjøen, så jeg vet...

Jeg vil her liste opp diverse kjøretider fra Grane kommune og Hattfjelldal kommune, til Mosjøen sykehus og Sandnessjøen sykehus:

Majavatn, Grane kommune til Mosjøen sykehus: 1 time 15 min.
Varntresk kirke, Hattfjelldal kommune til Mosjøen sykehus: 1 time 46 min.
Susendal kirke, Hattfjelldal kommune til Mosjøen sykehus: 1 time og 34 min.

Tikk takk.
Klokka går.

Rekker pasienten fram tidsnok?

Her får vi i tillegg utrykningstid fra Hattfjelldal legekontor, hvis lege må være med, på henholdsvis 28 og 40 minutter.

Ovennevnte tider er ved ideelle kjøre- og værforhold.

Mister vi Mosjøen sykehus, får vi ei kjøre tid som er 1 time og 9 min lengre (til Sandnessjøen).

Ved vinterføre, teleløsning, snøstorm og stor trafikktetthet blir det fort lengre tider. Så kommer diverse tilleggstid hos pasienten, før transport. Undersøkelser, målinger som for eksempel EKG, blodtrykk, puls, lytting, sjekke reflekser, sjekke pupiller, etc. Hvis ikke lege er med, må legen kanskje kontaktes og status bli diskutert. Så må pasienten klargjøres for transport for eksempel veneflon må settes i for diverse medisinering

Pasienten må da transporteres inn i ambulanse.

Tikk takk tida går – vi på landsbygda dør eller blør ikke saktere en folk i nærområdet til sykehuset. Ambulansehelikopter kan ikke alltid steppe inn på grunn av mannskap har brukt opp flygetid, eller er på andre oppdrag, dårlig værforhold og så videre.

Jeg mener at vi må få beholde sykehusstrukturen som den er per i dag, 0-modellen. Mosjøen sykehus må få tilbake akuttkirurgien 24/7 og fødetilbud Mosjøen er en by med stor industriell vekst, samme er det med nærkommunene.

Tikk takk.

Til opplysning, det gikk bra med denne pasienten, pasienten rakk fram tidsnok og fikk ingen varige skader, denne gangen.

Neste gang er pasienten kanskje ikke like heldig?