Spørsmål til helseministeren:

Kor stor smertegrense og kor mange liv eller nedsatt livskvalitet skal man måtte tolerere, pga lang transporttid av pasienter til sykehus?

Ved feks, et hjerteinfarkt eller hjerneslag står det om tid for sjansen å få en fullverdig livskvalitet eller begrensende senskader.

Tikk takk
Klokka går.

Vi her i Grane kommune har nærsykehuset i Mosjøen, som det tar mellom 30-45 min å komme seg til, enten med bil eller ambulanse, ved ideelle kjøre forhold.

Eg har selv hatt bruk for ambulanse til Mosjøen, så eg veit.... Eg vil her liste opp diverse kjøretider ifra Grane kommune og Hattfjelldal kommune, til Mosjøen sykehus og Sandnessjøen sykehus:

Majavatn, Grane kommune til Mosjøen sykehus: 1 time 15 min.

Varntresk kirke, Hattfjelldal kommune til Mosjøen sykehus: 1 time 46 min.

Susendal kirke, Hattfjelldal kommune til Mosjøen sykehus: 1 time og 34 min.

Tikk takk
Klokka går
Rekker pasienten frem tidsnok??

Her får vi i tillegg utrykningstid fra Hattfjelldal legekontor, hvis lege må være med, på hhv. 28 og 40min. Overnevnte tider er ved ideelle kjøre - og værforhold.

Mister vi Mosjøen sykehus, får vi ei kjøre tid som er 1 time og 9 min lengre. (til Sandnessjøen). Ved vinterføre, teleløsning, snøstorm og stor trafikktetthet blir det fort lengre tider. Så kommer diverse tilleggstid hos pasienten, før transport. Undersøkelser, målinger som feks ekg, blodtrykk, puls, lytting, sjekke reflekser, sjekke pupiller, etc.

Hvis ikke lege er med, må legen kanskje kontaktes og status bli diskutert. Så må pasienten klargjøres for transport feks veneflon må settes i for div medisinering Pasienten må da transporteres inn i ambulanse.

Tikk takk tia går -vi på landsbygda dør eller blør ikke saktere en folk i nærområdet til sykehuset.

Ambulansehelikopter kan ikke alltid steppe inn pga mannskap har brukt opp flygetid, eller er på andre oppdrag, dårlig værforhold og osv. Jeg mener at vi må få beholde sykehusstrukturen som den er pr. i dag, 0- modellen. Mosjøen sykehus må få tilbake akuttkirurgien 24/7 og fødetilbud. Mosjøen er en by med stor industriell vekst, samme er det med nærkommunene.

Tikk takk

Til opplysning, det gikk bra med denne pasienten, pasienten rakk frem tidsnok og fikk ingen varige skader, denne gangen.

Neste gang er pasienten kanskje ikke like heldig??

Med vennlig hilsen

Ragnar Straum