Sykehusledelsen ga inntrykk av enighet. Nå sier legene i Sandnessjøen at framstillingen til Bukholm og Mürer er feil

Etter et fagmøte om tarmkreftkirurgien sendte ledelsen i Helgelandssykehuset ut et omfattende dokumentgrunnlag som konkluderte med 12 grep som skulle tas for å bedre tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset.