1.TRYGGHETSVOKTERNE: Willy André Engås (t.v.) fra Mosjøen og Trond Walter Svendsen fra Sandnessjøen er to av fire fagutviklere i Helgelandssykehusets ambulansetjeneste. Karene har kolleger i Rana og Brønnøy. Alle samarbeider om å sørge for at ambulansepersonellet til enhver tid er høyest mulig skikket til å ta vare på tryggheten. Her utenfor akuttmottaket i bakgården ved sykehuset i Mosjøen. 2. KLÆR SKAPER YRKESFOLK: Fagutviklerne har mørkeblå uniform når de sitter på kontor. Når de arbeider i ambulansen har de rød uniform, slik som paramedic Morten Åkvik. 3. OMFATTENDE: Denne boka er på 700 sider, den revideres årlig, og den forteller om en arbeidsform med et regelverk som er nær verdensomspennende. At alle jobber likedan sikrer tryggheten og sparer tid. 4. TRANGE KÅR: Fagutvikler Willy André Engås skulle gjerne ønsket seg romsligere garasje i Mosjøen. -Det hender jo at vi kommer hit med syke folk på båre, vet du, sier han.

Syk etter god bedring

Det er forskjell på lidelse og lidenskap. Men det siste kan lindre det første.
Av
Publisert