Det er klart etter at Jernbanedirektoratet mandag besluttet å tildele kontrakten for Trafikkpakke Nord til SJ Norge. «Dette gir et bedre tilbud til en betydelig redusert kostnad for staten. Kampen om kontrakten sto i sluttfasen mellom SJ Norge og Vy Tog, og det var tett og jevnt», heter det i en pressemelding fra Jernbanedirektoratet.

Best på pris

Både SJ Norge og Vy Tog leverte meget gode tilbud på kvalitet og oppdragsforståelse. Vy Tog leverte et marginalt bedre tilbud på disse kriteriene. Når det gjelder pris, var SJ Norge klart best. Ifølge Jernbanedirektoratet har SJ Norge levert et tilbud som gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

Det gjennomsnittlige årlige vederlaget SJ Norge skal ha for å drive trafikken som inngår i denne trafikkpakken, utgjør i størrelsesorden en femtedel av hva trafikken drives for i dag. Vy Tog leverte også et pristilbud som var betydelig lavere enn hva trafikken drives for i dag, men vesentlig høyere enn tilbudet fra SJ Norge. Til slutt ble derfor pristilbudet for å drive trafikken i ti og et halvt år avgjørende.

Dette skal bli bedre

SJ Norge sine forbedringer i kundetilbudet, utover minstekravene, består blant annet av: 

  • Rutetilbudsforbedringer
  • Videreutvikling av Togbuss-konseptet
  • Etablering av lavpriskalender og dynamisk prising av billetter
  • Oppgradert serveringstilbudet Premium-tilbud på fjerntog med bl.a. frokost servert ved sete, kaffebuffé og tilgang til SJ-lounge som etableres i Oslo og Trondheim. 
  • Bedre løsninger for reisende med særskilte behov

SJ Norge skal leie togmateriell av Norske tog AS til betjening av det kundetilbudet som er fastsatt i trafikkavtalen. Norske tog er eid av Samferdselsdepartementet med oppgaver å anskaffe, eie, forvalte og gi togoperatørene tilgang til togmateriell på konkurransenøytrale vilkår.

Samme personell

Jernbanedirektoratet sikter mot at kontrakten med SJ Norge kan signeres i slutten av juni etter at en karensperiode på ti dager er utløpt. SJ Norge får da nesten ett år på seg til å forberede overtakelsen av trafikken på strekningene som inngår i trafikkpakken med trafikkstart 7. juni 2020.

Ansatte som tilbys overføring fra Vygruppen AS til SJ Norge etter reglene i arbeidsmiljøloven og jernbaneloven, beholder dagens lønns- og arbeidsvilkår.