Gå til sidens hovedinnhold

Svenningelv – Lien omtales som siste strekning i E6 Helgeland sør- prosjektet: – På grensen til dumt

Graneordfører Ellen Schjølberg har fortsatt et håp om penger til to strekninger i E6 Helgeland sør- prosjektet. Regjeringen signaliserer på sin side ikke stor velvillighet til å fullføre gjennomfartsveien.

Nasjonal transportplan omtaler den fullfinansierte strekningen Svenningelv – Lien som «siste strekning» i prosjektet E6 Helgeland sør.

– Prosjektet er satt i gang, og det er lagt til grunn 1,4 milliarder kroner i første seksårsperiode for å fullføre prosjektet, skriver regjeringen.

NTP legger opp til å bruke 2,9 milliarder kroner på E6-strekningen Grong – Nordland i planperioden. 959 millioner kroner skal komme i første planperiode.

Les også

Tre firma konkurrerer om E6 Svenningelv-Lien kontrakt

Så langt Helgelendingen kan se så prioriterer ikke regjeringen å gi tilskudd til å bygge to gjenstående opsjonsstrekninger i E6 Helgeland sør-prosjektet. Dette er to strekninger som ligger lengst sør i Grane kommune, og som ble tatt ut av prosjektet fordi pengekassa var tom.

- Sluttføre

Graneordfører Ellen Shjølberg (Sp) sier at det er beklagelig at regjeringen ikke prioriterer de to opsjonsstrekningen i NTP.

– På grensen til dumt. Opsjonsparseller i Rana ble fullført. På Sør-Helgeland har vi hatt to hendelser som har kostet mye penger og det er den såkalt konvoluttsaken og det faktum at Statens vegvesen måtte regulere om veien i Ner-Svenningdal. På grunn av alt dette så bør regjeringen bevilge midler til opsjonsparsellene slik at vi får en sluttført og helhetlig gjennomfartsvei på Helgeland.

- Reguleringsarbeid

Schjølberg legger til at hun ikke har gitt opp håpet.

– Vi vet at veivesenet regulerer om opsjonsstrekningene fra en fartsgrense på 80 til en fartsgrense på 90 kilometer i timen. Jeg håper at det senere kan komme penger under en sekkepost for mindre kostnadskrevende prosjekt, altså prosjekt som koster mindre enn 500 millioner kroner, sier Schjølberg.

Statens vegvesen har tidligere opplyst at de to strekningen sør i Grane er kostnadsberegnet til drøyt 400 millioner kroner.

Schjølberg bemerker at regjeringen vil gi penger til en tunnel under Narvik, som et eget prosjekt.

– Jeg hadde faktisk forventet at våre to opsjonsstrekninger hadde kommet med nå. Jeg er naturlig nok bekymret for at strekningen ikke blir fullført. Husk også at strekningen er ulykkesbelastet, sier Schjølberg.

Kommentarer til denne saken