Svar til Tor Evensen vedrørende konsesjonsområde Øyfjellet vindkraftverk

Av
DEL

MeningerSvar til Tor Evensen vedrørende konsesjonsområde Øyfjellet vindkraftverk

Konsesjonen for Øyfjellet vindkraftverk ble gitt av NVE den 11.10.2018. Den 18.12.2019 godkjente NVE MTA-planen for området, og andre mindre konsesjonspliktige endringer. En av endringene som ble gjort var å justere området slik at Øyfjellet ikke lengre var en del av konsesjonsområdet. Gjeldende konsesjonsområde er vist på figur under svaret.

Området for statlig arealplan er hele konsesjonsområdet (som vist med rød strek på figuren på neste side), i tillegg til adkomstvegen (fra Grøvsætra og inn til konsesjonsområdet på fjellet). Adkomstvegen skal være på ca 11 km med 8 meters bredde, inkl møteplasser, i tillegg til kabelgrøft, mellomlagrinsplasser/riggområder og massetak.

Utbedring og bruk av Tveråvegen fra Vestersidvegen og opp til Grøvsætra er avklart gjennom egen detaljregulering, vedtatt 20.06.2018.

Vefsn kommune er ikke grunneier innenfor konsesjonsområdet eller området for adkomstvegen. Vefsn kommune er heller ikke plan og bygningsmyndighet innenfor konsesjonsområdet, da vindkraftverk behandles etter energiloven og ikke plan – og bygningsloven. Det er NVE og OED som har myndighet etter energiloven. For andre bygg og anleggstiltak som behandles etter plan-og bygningsloven innenfor kommunegrensen er Vefsn kommune plan-og bygningsmyndighet.Figur 1: Konsesjonsområdet for Øyfjellet vindkraftverk er markert med rød stiplet linje


«Åpent brev til Eolus, Vefsn kommune og NVE»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags