Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Hanne Dyveke Søttar

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Først vil jeg påpeke at mitt innlegg handlet ikke om hva de rødgrønne partiene gjorde eller ikke gjorde fram til Høyre/FrP-regjeringa overtok i 2013. Jeg og Rødt har ikke noe behov for å forsvare deres politikk, så den historikken lar jeg ligge.

Det har vært et krav i mange år fra kystkommunene om å få langt mer igjen for at de stiller sjøareal til disposisjon for oppdrettsnæringa. Ett av kravene som har hatt stor støtte har vært innføring av en arealavgift. I 2015 opprettet Stortinget Havbruksfondet. Det gjorde at disse kommunene fikk en større andel enn tidligere av den enorme profitten til selskapene.

Hovedpoenget mitt var at endringen av fordelingsnøkkelen i vår gjorde at disse kommunene kom mye dårligere ut enn de ville ha gjort med en uendret fordelingsnøkkel. Dette dreier seg om store summer som de går glipp av, og som staten tar. Derfor kaller jeg det et ran.

Oppdrett i åpne merder har blitt en stor industri som i dag er den nest viktigste i eksportbransjen. Grunnlaget ble lagt lokalt av folk som oftest hadde bakgrunn i fiske eller jordbruk. De fleste anlegg er nå overtatt av store konsern, noen norske og noen med utenlandske eiere. De fleste er børsnoterte selskap, og med milliardinntekter årlig.

Samtidig som oppdrettsnæringa har bidratt til at mange kystsamfunn fortsatt er levedyktige og at flere har en positiv befolkningsutvikling, har baksiden av medaljen etter hvert kommet til syne. De åpne merdene uten krav til rensing eller oppsamling av gjødsel og overskuddsfór forårsaker stor forurensing som fordriver lokale fiskearter, og de lokale fiskeriene på villfisk.

Rømming fører til at oppdrettslaks gyter i elvene og utvanner elvestammene. Lakselus forårsaker omfattende dødelighet, beregna til over 50 millioner fisk årlig. Midler mot lakselus påfører også stor skade på lokale skalldyr som reke, krabbe og skjell.

I likhet med andre partier arbeider Rødt nå med forslag til nytt arbeidsprogram fram mot landsmøtet neste år. Når det gjelder oppdrett stiller vi bl.a. krav om lukkede merder/utslippsfrie anlegg slik vi har gjort i mange år, og krav når det gjelder forurensing, rømming, bekjemping av lakselus og sykdomskontroll.

Oppdrett langs kysten bruker fellesskapets arealer, og dette gir en ekstraordinær inntekt - en grunnrente. Den er beregnet til å utgjøre vel 20 milliarder kr. årlig, men den beskattes ikke. Normal grunnrentebeskatning ville gitt ca. 7 milliarder i inntekt til fellesskapet, mot i dag kun en halv milliard i økt årlig skatt. Derfor foreslår Rødt å innføre ressursavgift/grunnrenteskatt for bruk av sjøareal. Lokalsamfunnene bærer de største byrdene av oppdrettsnæringa, og oppdrettskommunene skal få økt sine inntekter fra en slik skatt sammenlignet med dagens ordning.

Kommentarer til denne saken