Flere innbyggere på Svalbard blir evakuert og flere veier stenges fordi det er ventet svært store nedbørsmengder fra mandag ettermiddag.

– Dette er en type ekstremvær vi ikke er vant til på Svalbard, og vi er derfor usikre på hvordan dette vil slå ut i Longyearbyen. I samarbeid med skredeksperter fra NVE har Sysselmannen derfor besluttet å evakuere innbyggerne i flom- og skredutsatte områder i Longyearbyen. En rekke veier blir også stengt, sier sysselmann Kjerstin Askholt.
Evakueringen skal starte så raskt som mulig mandag, senest klokka 15.
Det innføres ferdselsforbud i områdene som blir evakuert og stengt.
– Vi ber folk om ikke å bevege seg i terrenget. Løse gjenstander bør sikres, sier Askholt.

Opp mot 100 mm nedbør

Meteorologisk institutt har utstedt obs-varsel for Spitsbergen. Ifølge varselet, som gjelder fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen, er det ventet 30 til 50 millimeter nedbør på 24 timer i området rundt Longyearbyen, men enkelte steder kan det komme over 100 millimeter.

Det ventes også sørvestlig storm utsatte steder, og det betyr fare for oversvømmelser og jord- og flomskred i bratt terreng.
Snøskredavdelingen i NVE varsler om stor snøskredfare for områder over 700 meter over havet på Svalbard. Det dreier seg hovedsakelig om vestlige deler av Spitsbergen. NVE benytter faregrad 4 som er den høyeste de har.
Den 19. desember i fjor omkom to personer, og elleve hus ble ødelagt, da det gikk et større snøskred fra Sukkertoppen i Longyearbyen.

24 boliger

I første omgang blir i alt 24 boliger fra Vei 222 til 228 evakuert. I tillegg blir hele Nybyen og området fra kirken til og med det gamle bakeriet evakuert.

Veien til Bjørndalen blir stengt fra grillplassen. Sysselmannen ber de som bor på hytter vest for sperringen om å forlate hyttene. Dette gjelder også eventuelle beboere i de andre hytteområdene som ligger ved fjellskråninger.
Veien til Nybyen og Huset blir stengt ved sørsiden av skolen og ved krysset ved det gamle museet. Dette innebærer at Huset og Sverdrupbyen blir stengt. Melkeveien fra sentrum til Skjæringa og gangbroen ved Perleporten blir også stengt.

Løpende vurdering

Det vil bli løpende vurdert om også andre områder i Longyearbyen skal evakueres og om flere veier skal stenges.

Ny vurdering av evakueringssituasjonen blir foretatt tirsdag formiddag.
– Vi vil følge situasjonen og utviklingen fortløpende, sier sysselmann Kjerstin Askholt. (©NTB)