For første gang på 11 år skal den felles norsk-russiske bestanden av isbjørn telles opp. Ved siste telling kom forskerne fram til at det er opp mot 3.000 isbjørn i området.
– Barentshavbestanden er en av 19 definerte isbjørnbestander i Arktis. Dette er bjørn som bruker hele området fra Frans Josefs Land og over til Svalbard og hele området nord for øygruppen, sier isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt til NTB.


Minkende is10 millioner kroner ble satt av på statsbudsjettet i år, og i forrige uke inngikk norske og russiske myndigheter en intensjonsavtale om igjen å telle isbjørn.– Siden 2004 har isdekket i Barentshavet blitt betydelig redusert. Dette begrenser isbjørnens leveområder. Derfor er det viktig å få gjennomført denne tellingen for å se hvordan dette har påvirket bestanden, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).


For isbjørnforsker Jon Aars er det et nøkkelspørsmål om de store endringene i isutbredelsen vil merkes på totalbestanden. Han er ikke sikker.
– Minkende is er generelt dårlige nyheter. Det har helt sikkert en betydning for bjørnene. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er færre bjørn enn det var i 2004, sier Aars til NTB.
Uteblir fra histederI de årene isen kommer seint til Svalbard har han sett at binner som går i hi for å få unger, uteblir fra noen områder.– Vi ser det på isolerte øygrupper som Hopen og Kongsøya at det er få binner som kommer seg dit. Men vi vet ikke om binnene som vanligvis ville gått i hi her, bare finner andre steder å gå i hi eller ikke. Ett alternativ er da å gå i hi på Frans Josefs Land. I dag kan vi ikke svare på om isutbredelsen har gitt utslag på bestanden, sier Aars.
God tilgangDet store bildet er at isbjørnstammen rundt Svalbard fortsatt har god tilgang på is. Men på norsk side blir det dypere og dypere havområder og mindre produktivt der isen går.– Men over mot Frans Josefs Land er det grunne havområder hvor det fortsatt er mye is. Det kan godt hende at det er vel så bra å være bjørn i disse områdene som det var for 10-15 år siden, sier han.


HelikopterTelletoktet starter i august og skal gjennomføres etter samme mal som for 11 år siden. Forskerne fraktes inn med båt og flyr inn fra iskanten mot nord i helikopter for å telle bjørn.– Vi teller ikke alle bjørnene. Det vil i praksis være umulig. Men vi måler avstanden mellom de isbjørnene vi registrerer. Ut fra denne avstanden mellom bjørnene kan vi beregne tettheten av isbjørn i ulike områder. I 2004 så vi kanskje hver 10. bjørn i stammen. Det er derfor vi opererer med en usikkerhet i tallet fra den gang på mellom 1.899 og 3.592 isbjørn, sier Jon Aars til NTB. (©NTB)