I 2015 trådte uførereformen i kraft. Den skulle gjøre det enklere å arbeide samtidig som man fikk uføretrygd, altså at man kunne jobbe gradert. Etter reformen beregnes uføretrygd fra NAV ut fra inntekten man hadde rett før man ble syk. Reformen fikk noen uheldige konsekvenser, som ofte refereres til som "uførefella".

Arbeidstakere kan ha rettigheter til uførepensjon fra pensjonskassen dersom man blir syke og ikke lenger makter å stå i full stilling. Klarer man å jobbe mer enn 50 % vil man ikke ha rett til uføretrygd fra NAV. Det mange ikke er klar over, er at uførepensjonen fra pensjonskassen ikke teller med i inntektsgrunnlaget dersom man på et senere tidspunkt får dårligere helse og blir innvilget uføretrygd fra NAV.

Uføretrygden fra NAV er 66% av gjennomsnittsinntekten din de tre beste av de fem siste årene før man ble syk.Har man jobbet i 60% stilling de fem siste årene før man får 100 % uføretrygd fra NAV vil uføretrygden bli 66% av 60% stilling. Hvem kan leve av det?

Det skal lønne seg å jobbe, i den stillingsandelen man har helse til å stå i. FO mener uførepensjon fra pensjonskassen må telle med i inntektsgrunnlaget når man innvilges uføretrygd fra NAV.

Årsmøte 2022 FO Nordland