Styret i Helgelandssykehuset er fredag samlet for det som blir det siste ordinære styremøtet før de gjenopptar virksomheten igjen 17. august.

sakslisten står flere saker knyttet til prosjektet Nye Helgelandssykehuset, og styret skal blant annet fatte en beslutning på hvilke sykehustomter som skal være med i det videre arbeidet med nytt hovedsykehus i Sandnessjøen og omegn.

Møtet skal vare fra klokka 08.00 til 13.00, og du kan følge hele møtet direkte ved å trykke på videoen øverst i denne saken.