(iSandnessjøen)

Sakspapirene, med administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottirs anbefalning om hvor kreftkirurgien skal samles, er annonsert å komme fredag 11. mars.

Tidligere i februar hadde styret saken til behandling, men da ba administrasjonen om å gjøre om vedtakssaken til en orienteringssak.

I forkant av møtet hadde Gunnlaugsdottir bedt styre vedta at kreftkirurgien skal utføres ved sykehuset i Mo i Rana, mens øvrige bukoperasjoner skal utføres i Sandnessjøen.

I det samme styremøte ble sykehusledelsen bedt om å redegjøre for en rekke punkter knyttet til kapasitet og rekruttering.

Herunder finner man blant annet:

  • En analyse av hva som skal til for å dekke det beskrevne «gapet» i kapasitet og kompetanse i Sandnessjøen
  • En konkret beskrivelse av volum/ omfang av de kirurgiske områdene som er tenkt flyttet til Sandnessjøen
  • Større oppmerksomhet mot det langsiktige bildet versus «her og nå» perspektivet
  • En nærmere analyse av hva årets oppdragsdokument betyr for Helgelandssykehuset
  • En tydeligere beskrivelse av kapasitetsforskjellen mellom de to intensivavdelingene
  • Hvordan fordelingen av fastboende gastrokirurger er versus behov for innleie av vikarer
  • Vurdere eventuell ekstern vurdering av saken før styret fatter sin endelige beslutning
  • Oversikt over utdanningsløp og stillinger