Stedet er Vikgården i Mosjøen og i kulissene snakkes det varmt om voksen sau. Studentene kommer fra hele landet og nå skal de – og inviterte gjester fra Statsforvalteren i Nordland, landbruksskolen i Marka og MON – utfordre skepsisen med blindtester og fårekjøtt i alle varianter. For det er ikke til å stikke under stol: folk flest foretrekker lam framfor sau, men de færreste har fått anledning til å sammenlikne sau og lam.

Mat og matutvikling

– Hensikten er å hjelpe vår klode, sier Eva Narten Høberg, faglærer og fagansvarlig for det første kullet på Bærekraftige matopplevelser ved Nordland fagskole.

Studiet gir 90 studiepoeng over tre år, og nå er studentene snart halvveis. Studiet er nettbasert med samlinger, og denne gangen har de besøkt Raus Bryggeri på Nesna og Til Elise fra Marius i Utskarpen. Dagen i forveien fikk studentene tildelt tre saueslakt tre slakt i kategoriene lam, ung sau og sau, som de har partert og brukt til råvarer i det som trylles fram på kjøkkenet. Målet er å få mer utmark på menyen.

- Vi ønsker å formidle kunnskap som kan bidra til bevisstgjøring om at utmarksressursene i Nord-Norge bør brukes til matproduksjonen, sier Høberg.

– Og denne ressursen er det bare beitedyra som kan utnytte.

Sliter med statusen

Julie Holmvik og Monica Johansen beskriver samlingen som fantastisk.

– Vi har både smakt mat og laget mat. Nå har vi laget åtte retter som skal serveres til 30 personer. Vi vil vise at både ung sau og voksen sau er like godt som lam, sier de. At sauen sliter med statusen er noe de vil endre på.

– Sau har mye mer smak og det kan utnyttes. Vi ønsker å høyne verdien på et produkt som vi som produsenter ikke får betalt for, melder Monica – som driver gård. Julie jobber i Valdres fengsel. Der har hun sitt eget prosjekt.

– Jeg lærer de innsatte å sette mer pris på naturen ved at de får være med på matproduksjon, forteller hun.

Fra Dønna

Studentene kommer fra hele landet, og blant dem er også Helgeland representert. Katrine Fløtnes, Ann-Marie Olsson og Claude Goffeney kommer fra Dønna.

– Jeg blir rørt av alt vi får muligheten til å være med på. Dette er jo et studie i å formidle kunnskap, sier Katrine. Studentene har ulik bakgrunn, men et felles blikk for bærekraft.

– Hvordan vil Dønna merke at dere blir Fagteknikere i Bærekraftige matopplevelser?

– Jeg bruker allerede kunnskapen på Dønnesfjellstua, der alt er hjemmelaget av selvproduserte råvarer, sier Ann-Mari.

– Jeg kommer i alle fall til å snakke varmt om studiet, kommenterer Katrine. Claude har bakgrunn som konditor og vil bake inn det bærekraftige perspektivet.

– Vi har det med oss, og tenker på kloden.

«Mer utmark på menyen» er et samarbeid mellom NIBIO, Nordland fagskole og Mosjøen videregående skole. Prosjektet finansieres av Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark, samt kompetanseutviklingsmidler for arktisk landbruk som disponeres av NIBIO.