Sittende regjering er etter hvert blitt presset av opposisjonen, Arbeiderparti/Senterparti, ordførere og andre taleføre personer, til å komme med tiltak for å hjelpe husholdninger og bedrifter med strømkostnader hinsides all fornuft i forhold til kostnadene for produksjon av norsk vannkraft, som er noen få øre pr. kwh.

Unntaket er, enn så lenge, Nord Norge. Olje og energiministeren opplyser i dag på TV, at han har “oppfordret” vannkraftprodusentene, om å spare på vannet i vannmagasinene for å unngå strømrasjonering i vårt land til vinteren. Det denne ministeren “uten ryggrad” burde ha kommunisert til produsentene av det norske folks vannkraft, var dette. “Det skal ikke eksporteres kraft via strømkabler til utlandet, som går ut over vår egen kraftforsyning til vinteren, dersom ikke dette kravet blir forstått og etterfølges, har den norske stat, som er eieren av Norges vannkraft, andre virkemidler å sette inn.

Dessverre så har landet fått en handlingslammet regjering på alle områder. Finansminister Trygve Slagsvold Vedums og statsminister Jonas Gahr Støres forsikringer om hvor bra det skulle bli i vårt land, bare de selv kom i styringsposisjon, har vist seg å være en gedigen bløff. Jeg gikk ikke på “limpinnen”, det var det dessverre mange som gjorde, og vi ser resultatet i dag. Det nytter ikke som de to forannevnte personer stadig prøver å innbille landets befolkning, det er koronapandemien og Ukrainakrigen som er årsaken til all elendighet.

Årsaken til strømkrisen er “blåøyde” pr-kåte politikere og overivrige økonomer, som klarte å gjøre om norsk vannkraft til en handelsvare, hvilket det ikke er. Norsk vannkraft er en forsikring, som det har vært fra den første lyspære ble tent, at denne kraften skal i første rekke brukes i eget land til husholdning og industri. Så kan overskuddskraften, det vannet som renner forbi turbinene, brukes til eksport.

På 1970-tallet ble det lagt en utvekslingskabel fra Kvarenes ved Kristiansand til Danmark og bygget overføringslinjer fra Nord Norge og til Sverige. Dette var til gjensidig hjelp i en krisesituasjon, i dag er det krafteksport fra Norge til øvrige land i Europa til svimlende inntekter til kraftleverandørene som gjelder. Den ene direktøren opplyser på TV i dag, at han “skjemmes” over inntektene hans firma hover inn. Den eneste løsningen jeg ser, er at det norske folk ved neste Stortingsvalg, stemmer frem Høgre og FRP til flertall på Stortinget. Godt fremtidig valg.

Jann B. Leknes