24. februar var det ett år siden Putin startet Russlands folkerettsstridige og brutale angrepskrig mot Ukraina. Rødt er et anti-imperialistisk parti som forsvarer alle nasjoners rett til sjølbestemmelse. Det betyr i praksis at vi aktivt må støtte både humanitær hjelp og våpenleveranser til en rettferdig forsvarskrig, dersom vi blir bedt om det. Det er ingen motsetning mellom fredsarbeid og aktiv støtte til forsvarskrig.

Før utbruddet av andre verdenskrig bar store deler av norsk arbeiderbevegelse en pinn som het det brukne gevær. Dette var et synlig tegn på at store deler av venstresida i Norge var redd for trusselen fra fascismen i Europa, og redselen for at ungdom i Europa skulle bli kanonføde på nytt.

Etter andre verdenskrig ble dette ett av de hardeste oppgjørene på venstresida. Konklusjonen ble som ventet at denne pasifistiske linja var feil og hadde bidratt til at Norge ikke var i stand til å forsvare seg mot Hitler-Tysklands invasjon.

Det samme skjedde i forbindelse med borgerkrigen i Spania. Den norske regjeringa sa nei til all hjelp til den lovlige venstreregjeringa i Spania i kampen mot Franco-fascismen. Samtidig dro flere hundre kommunister og sosialdemokrater til Spania for å kjempe mot fascismen i solidaritet med det spanske folket. Historia har vist hvem som hadde rett.

Filmen «Kampen om Narvik» går sin seiersgang i Norge. Den viser så tydelig hvor viktig de franske og polske styrkene var i den første seieren over Hitler-Tyskland. Alle kan i dag finne spor etter utenlandske styrker som mista livet i fjellene over Narvik, i solidaritet med norske styrker. På samme måte som norske styrker senere i krigen ble satt inn i kamper andre steder i Europa.

Årsmøtet i Rødt Vefsn vil oppfordre landsmøtet i Rødt til å endre sentralstyrets nåværende standpunkt om ikke å støtte våpenleveranser til Ukraina. Samtidig må Rødt, på bakgrunn av FN-pakten, oppfordre den norske regjeringa til å fremme forslag i FN om å slutte seg til alle land som krever umiddelbare fredsforhandlinger og tilbaketrekking av alle russiske styrker fra Ukraina.