Denne uka sendte stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) dette spørsmålet til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

«Med etableringen av Øyfjellet vindpark opplever Vefsn kommune stor pågang fra store industriaktører for å etablere seg hos dem.
Vil statsråden benytte Vefsn som en pilot for hurtigsporet for nettutvikling og kraftutbygging i forbindelse med store industrietableringer?»

I begrunnelsen skriver Thorheim at det under Solberg-regjeringen ble grunnlaget lagt for Øyfjellet vindpark. Det er lokal oppslutning om prosjektet og det vil kunne gi store ringvirkninger lokalt.

– Nå har NVE mottatt konsesjonssøknad for tilgang til kraft i Vefsn for store industriaktører. Disse industriaktørene står i en sterk internasjonal konkurranse og er avhengig av rask saksbehandling fra norske myndigheter for å lykkes, heter det i begrunnelsen.

Videre skriver Thorheim at Høyre gikk til valg i 2021 på å opprette et hurtigspor for industrietableringer. I forbindelse med tilleggsmeldingen til stortingsmeldingen Energi til arbeid fikk Høyres forslag flertall i Stortinget om å etablere et hurtigspor for nettutvikling og kraftutbygging ifm. store industrietableringer. Det legges til grunn at regjeringen følger opp dette.

– Vefsn opplever nå store muligheter lokalt som konsekvens av at de har satset på vindkraft, med støtte fra kommunestyret. Det er viktig at regjeringen da bidrar positivt til at industrietableringer lokalt blir realisert, og at regjeringen følger opp Stortingets vedtak knyttet til hurtigspor, avslutter Bård Ludvig Thorheim.