Stortinget har nå gitt regjeringa en klar ordre om å opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse, som har drevet over tid i Norge. Dette er et stort skritt, faktisk et helt svev, i riktig retning. Å få på plass en kompensasjonsordning også for luftfarten var et hovedpoeng i Senterpartiets forslag om en kriseplan for norsk luftfart ut 2021.

Regjeringa har fått tydelig beskjed om at ordningen skal sikre det norske rutetilbudet. Det er spesielt viktig for folk og bedrifter i Nord-Norge. Støtten skal sikre faste og direkte ansettelser med norske lønns- og arbeidsvilkår. Denne spesifiseringen er helt nødvendig, fordi sosial dumping og presset på norske lønns og arbeidsvilkår innen transport er blitt et alvorlig problem for alle som er opptatt av et seriøst arbeidsliv.

Arbeidsordre, retning og avgrensning er nå gitt. Senterpartiet har tatt høyde for krisehjelp for luftfarten i budsjettet sitt, og regjeringa må også en løsning snarest. Kompensasjonsordning til luftfarten var en av 24 tiltak som opposisjonspartiene i Stortinget fikk flertall for i dag. Disse vedtakene er skritt i riktig retning for å kunne komme tilbake til normalen for arbeidstakere og bedrifter etter koronaen.