(Rana Blad): Det var på forhånd regnet som en formalitet, og slik ble det også. Da Stortinget i dag, fredag, stemte over hvorvidt proposisjonen som foreslår at Stortinget fatter et utbyggingsvedtak for ny lufthavn ved Mo i Rana, ble som ventet proposisjonen vedtatt.

Forslaget om finansieringen av flyplassen ble vedtatt med 84 stemmer for - og én stemme mot. Rødt stemte mot.

De oppfølgende punktene, at lufthavnene i Sandnessjøen/Mosjøen/Brønnøysund skal bestå, samt at den nye lufthavnen skal åpnes i 2025, ble også vedtatt.

Forslaget fra Ap, Sp og Sv om at de lokale midlene som allerede er brukt skal inngå i det lokale bidraget på 600 millioner falt imidlertid.

Dermed er det, nok en gang, klart at det blir storflyplass i Mo i Rana.

Lufthavna skal bygges av Avinor, og utbyggingen skal finansieres av staten og et lokalt bidrag på 600 millioner kroner. Lufthavna skal stå ferdig i 2025.