(Oppland Arbeiderblad)

Norsk Industri har akseptert forslaget fra Riksmekleren, mens Fellesforbundet har anbefalt forslaget som skal sendes til uravstemning blant medlemmene.

28.000 industriarbeidere sto i fare for å bli tatt ut i streik, men etter å ha forhandlet nesten 23 timer på overtid ble partene i frontfaget enige fredag.

– Da kan jeg meddele at vi har kommet til en løsning i årets frontfag, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland da partene endelig møtte pressen klokken 22.45 fredag kveld.

Fellesforbundet: Balansert løsning

Partene har kommet fram til en økonomisk ramme på årets oppgjør på 1,7 prosent, opplyser Ruland.

Jørn Eggum i Fellesforbundet er fornøyd med enigheten og sier de har fått reallønnsvekst og kjøpekraftsforbedring. Forhandlingene har vært krevende, og løsningen er balansert, sier Eggum.

– Dette er et oppgjør som Fellesforbundet sender ut til sine medlemmer med en anbefaling om at å stemme ja ved uravstemningen, sier Eggum.

Norsk Industri: Elementer vil bli diskutert

Også Stein Lier-Hansen i Norsk Industri omtaler forhandlingene som krevende etter den rekordlange forhandlingen på overtid.

– Vi har kommet i mål på en noenlunde bra måte, men det er helt åpenbart elementer i oppgjøret som helt sikkert vil bli omdiskutert, sier Lier-Hansen.

For Norsk Industri har det vært viktig å få fram at det er store ulikheter i næringslivet.

– Svært mange sliter med lav likviditet. Derfor var det viktig å få et veldig lavt generelt tarifftillegg. Det ble på 50 øre, sier Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Partene som har forhandlet nå, utgjør altså det såkalte frontfaget. Det de kommer fram til, er vanligvis retningsgivende for lønnsoppgjøret i øvrige sektorer.