Gå til sidens hovedinnhold

«Storhallprosjektet er nå kommet til det stadium der frivillig engasjement ikke lenger er nok»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I det siste har jeg fått lov til å bruke noe av den smule «restarbeidsevne» jeg måtte ha til å hjelpe litt til i «Storhallprosjektet».

Det har vært en fornøyelse å oppleve entusiasmen og pågangsmotet til de unge ildsjeler som har stilt seg i spissen for noe av det mest ambisiøse prosjekt vi har sett i Vefsn. Og jeg har blitt imponert over hvordan det lokale næringsliv har respondert på initiativet fra idretten.

Det gir grunn til framtidstro på Vefsnsamfunnet med slike kompetente og uredde unge ildsjeler, og med et næringsliv som har samfunnsbygging som sentralt element i sin virksomhet.

Men nå hviler ansvaret for at prosjektet skal komme i havn på Vefsn kommune og fylkeskommunen. Og da er det ikke bare økonomi vi taler om. Entusiasme kan bygges opp – og den kan brutalt rives ned i møtet med offentlig byråkrati og politisk taktikkeri. De lokalsamfunn som har hatt positiv utvikling preges at de heier fram de engasjerte entusiaster og gir helhjertet støtte til utfordrende og ambisiøse ideer. Det er dessverre så utrolig enkelt å drepe en ide og å knuse den entusiasme lokalsamfunnet er så avhengig av – uten å gjøre noe galt – kun ved å la være å gjøre noe.

Storhallprosjektet er nå kommet til det stadium der frivillig engasjement ikke lenger er nok. Skal de unge ildsjeler som har drevet prosjektet fram fortsatt beholde gløden, så må Vefsn kommune være villig til å sette seg i førersetet og stå i spiss for drive prosjektet videre – sammen med idretten og det lokale næringsliv. Det holder ikke lenger med pene ord og halvhjertet støtte. Nå må kommunens administrative og politiske ledelse i ord og handling vise at dette går vi for, og dette skal vi få til sammen.

Dette prosjektet har en betydning langt utover at det vil gi muligheter for det meste av idrett og for store arrangementer. Det er et prosjekt som kan løfte lokalsamfunnet ved å vise hva vi kan få til i Vefsn- eller drepe entusiasmen både blant ildsjelene og et engasjert lokalt næringsliv – ved å vise hva vi ikke kan få til i Vefsn.

Vefsn kommune må snarest få på plass en prosjektleder i full stilling, som sammen med de lokale ildsjeler og det lokale næringsliv skal drive fram prosjektet. Marsordren fra våre politikere må være at hallen skal bygges!

Vefsn kommune har satt av 70 mill.kr. til en ny idrettshall med bare litt større kapasitet enn dagens hall. Det vi nå kan få er noe langt mer. Det er et idrettssenter som de færreste kommuner i landet kan vise maken til. Et anlegg som vil ha regional betydning – f.eks. for videre utvikling av det helt enestående arbeid som er nedlagt med friidretten (alle idretters mor) i Hattfjelldal. Et prosjekt av det omfang det her er tale om burde også naturlig samle støtte fra Helgelandsrådet, og her har Vefsn kommune oppgaven med å fremme saken.

Ingen kan vente å få dette anlegget for samme pris som en enkel normalhall. Det er ikke bare et idrettssenter vi får. Det er et unikt verktøy for utvikling av Vefsn som et attraktivt lokalsamfunn den lokale idretten og det lokale næringsliv tilbyr til Vefsn kommune. Og det er slike verktøy Vefsn må ha som prioritet en å utvikle i årene som kommer. Det vil nødvendigvis koste – og det må være vilje til å runde av oppover med et ikke ubetydelig antall millioner. Da blir det mening i satsingen – og det er mer i samsvar med visjonen om «et steg foran».

Det er også naturlig at Vefsn kommune går i spiss overfor Nordland fylkeskommune – ikke bare ned uforpliktende møtevirksomhet, men med velbegrunnede og tydelig krav. Fylkeskommunen har en sentral rolle som såkalt regional utviklingsaktør, og det er naturlig å påpeke at denne rolle ikke stopper ved Bodøs kommunegrense. 90 mill.kr. er satt av til idrettsbygg ved ny videregående skole. Det er positivt, og det er likeså positivt med den utbygging som er skjedd i Marka. Men, dette er bare naturlig ut fra at de videregående skolene er fylkeskommunens ansvar.

Den knapt nok halvhjertede reaksjon fra fylkesrådslederen holder ikke. Fylkeskommunen har åpenbart en utmerket økonomi, når det kommer til Bodø som europeisk kulturhovedstad, hvalsenter på Andøya og andre prosjekter nord for Saltfjellet.

Det naturlige kravet overfor fylkeskommunen må være at utover de 90 mill.kr. som skal brukes til «deres egen skole», så må et betydelig antall millioner legges på bordet fra den «regionale utviklingsaktøren» Nordland fylkeskommune.

Sett utenfra kan det synes som om både fylkeskommune og kommune er komfortable med at vi kan ende opp med en normalhall hver, hvis ikke idretten selv sammen med lokalt næringsliv reiser de ekstra millioner for å realisere det samfunnsløft det her er tale om. Prosjektideen – å samle ressursene for å realisere noe langt mer enn to tradisjonelle idrettshaller burde egentlig ha kommet fra fylkeskommunen og kommunen.

Vefsn kommune må nå ta føringen sammen med alle gode krefter som allerede er engasjert. Våre folkevalgte velger hvilken marsordre de skal gi.

Makter vi ikke nå å få dette prosjektet i havn, kan ansvaret for fiaskoen bli tung å bære i framtiden.

Kommentarer til denne saken