I et leserinnlegg med tittelen «Ordføreren og varaordføreren har svart med en ganske nedlatende tone», publisert i helg.no 23. juni, ble vi som jobber med storhallprosjektet referert til som idrettslobbyen. Resten av leserinnlegget bærer preg av en tone vi ikke har tenkt å følge opp.

Vi har forståelse for at tillitsvalgte og enkeltpersoner ønsker det beste for våre barn. Det gjør vi også, bare med et annet utgangspunkt. Så hvem er idrettslobbyen i kommunen? Vi er mennesker som selv har fått opplevd verdiene idretten skaper. Vi er ildsjeler med et brennende engasjement. Det som driver oss er ønske om å dele idrettsgleden med andre – barn og unge først og fremst. Vi brenner for at barn og unge skal få gode minner fra oppveksten og hjemstedet sitt. Vi ønsker å skape tilhørighet og samhold gjennom våre idrettsaktiviteter. Hver uke møter vi 85 % av kommunens barn opp til 12 år og 70 % av ungdommene mellom 13–19 år gjennom våre idrettsaktiviteter.

Enda flere kunne deltatt hvis vi hadde hatt fasiliteter til dette. Derfor må vi ikke undervurdere viktigheten av gode anlegg og de ringvirkningene de kan skape for lokalsamfunnet vårt.

Vi er mennesker som opplever store øyeblikk i idrettshverdagen. Det ene handler om opplevelsen av tilhøre et fellesskap. Et grunnleggende sosiale behov i oss alle. Idrett handler om å være en del av noe. Det gir identitet.

Det andre handler om mestring. Vi som er engasjert i idretten får se gleden i ansiktene til ungene når de får til noe de har øvd på lenge, når de knekker en kode og lærer en teknikk. Det er et øyeblikk med idrettsmagi. Og for mange av oss, er det akkurat det som gjør at vi stiller opp, uke etter uke, måned etter måned, år etter år.

Hvorfor sier vi dette? Fordi vi akkurat nå står ovenfor en mulighet som ikke kommer tilbake. Vefsn kommune skal bygge ny idrettshall. Nordland fylkeskommune har vedtatt bygging av ny videregående skole på Kippermoen, og har behov for hallanlegg til sin undervisning.

Merk det som står her: Idretten kom med sitt forslag om storhall ETTER at fylkeskommunen vedtok bygging på Kippermoen. Vi har ikke påvirket plasseringen av skolen. Først da satte idretten seg i førersetet for å sikre at også idrettens behov kunne dekkes gjennom denne unike muligheten. Derfor har vi presentert et nytt felles storhallprosjekt som i Nord-Norge ikke vil finne sitt like! Derfor har vi klart å skape engasjement i kommunens næringsliv.

Derfor har enda flere idrettslag tilsluttet seg prosjektet, vi er nå 19 idrettslag, som representerer 75 % av medlemsmassen til idrettslagene i Vefsn kommune. Årsakene er enkle:

1. Det eliminerer de utfordringen idrettene i dag står ovenfor, og som begrenses av for lite kapasitet i hallene:

 • Turnmiljøet vokser og har stadig voksende ventelister.
 • Kampsportmiljøet vokser, men må trene på gamle klasserom i bygg som skal rives.
 • Fotballidretten kommer ikke inn i fotballhallen før de er tolv år og da får de altfor lite tid per lag. Barn under tolv må trene i gymsaler.
 • Håndball, volleyball og innebandy får ikke nok treningstid til sine grupper
 • Danseforeningen har funnet andre, dyre lokaler for å få dekket sitt behov for treningstid
 • Skytterlagenes behov dekkes ikke av dagens fasiliteter, de er utdaterte og lite brukervennlige
 • Klatreveggen har kun kapasitet til at fire stykk kan klatre samtidig.
 • Toppidrett er et ikke-tema – det er ikke nok tilgjengelig treningstid til satsingen.
 • Voksen- og bedriftsidretten er ikke-eksisterende fordi de ikke prioriteres i fordeling av treningstid.
 • Kvaliteten på lokalene er langt på vei utdatert, og kapasiteten innendørs er sprengt. Anlegget tilfredsstiller heller ikke dagens krav, og har store begrensninger når det gjelder arrangement.
 • Anlegget er ikke universelt utformet og ekskluderer mennesker med funksjonsnedsettelse

2. Det vil skape mer aktivitet for andre enn idretten

Realiseres et slikt prosjekt vil det ikke bare komme idretten til gode:

 • Et anlegg som dette vil kunne tilby unike aktivitetspakker for innbyggere og tilreisende, gjennom å åpne hallen som et «leke- og aktivitetsland» med trampoliner, hoppegrop, buldre- og klatrevegg, ballspill, vrimleområder og sosiale soner.
 • På vinterstid vil uteområdene på Kippermoen ha et skilekanlegg, opptråkket løype og skøytebane – tilgjengelig for lokalbefolkning, elever ved ungdomsskole og videregående skole. Vi mener dette absolutt er å satse på nåtiden og framtiden for barn og unge i Vefsn.
 • Et anlegg som dette vil åpne for at idretten kan arrangere større turneringer, stevner og konkurranser som bygger opp under arrangementsbyen Mosjøen. Videre vil det gi helt nye muligheter for næringslivet i regionen med fasiliteter for større messer, konserter og konferanser.
  For turistene kan vi tilby et idrettsmekka i sentrum av Mosjøen, rett bak Mosjøen Camping.

Men et slikt prosjekt kan kun bli en realitet om fylkeskommunen tar sitt ansvar, ikke bare som skoledrifter men som pådriver for lokalsamfunnene i Nordland. Et slikt prosjekt kan bare bli realitet ved at lokale næringsaktører og frivilligheten også bidrar. Dersom en annen lokalisering velges faller også storhallprosjektet bort og pengene fra næringslivet og idretten bortfaller også. Det vil være synd. Det er ikke et enkeltprosjekt i Vefsn sin historie som har klart å samle inn mer penger enn nettopp dette. Hvorfor står vi på?
Fordi vi brenner for barn og unge i kommunen vår! Hvis fylket nå planlegger omkamp for å sikre seg ny tomt faller hele vårt grunnlag bort, og alt vi har arbeidet for har vært bortkastet.

Representanter fra storhallprosjektet og idrettslagene

Mosjøen IL (turn, fotball og friidrett), Mosjøen Tae Kwon Do, Mosjøen Håndballklubb, Mosjøen Judoklubb, Olderskog IL, Mosjøen Volleyballklubb, Vefsn pistolklubb, Mosjøen tennisklubb, Mosjøen Squashklubb, Halsøy IL, Mosjøen klatreklubb, Balance MDF, Mosjøen Innebandyklubb, Mosjøen pistolklubb, Drevja IL og Vefsn Idrettsråd