Gå til sidens hovedinnhold

Storflyplass på Helgeland er utgått på dato!

En bedrift som legger opp til utstrakt bruk av flyreiser i driften vil ikke framstå med en god miljøprofil, mener debattanten.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hauan ble behandlet i fylkestinget første gang i 2007. Den gangen ble det begrunnet som «et samfunnsøkonomisk meget lønnsomt prosjekt» (PLU).

Status i dag er at prosjektet er samfunnsøkonomi ulønnsomt med 1 milliard i årlig underskudd, og herunder ligger det 300 millioner negative klima/miljøkonsekvenser. Stortingets egen økonomirapport (Oslo Economics) som ble kjent denne måneden viser dette med all tydelighet.

Forutsetningen for at prosjektet skal være lønnsomt er en stor økning i bruk av fly som reisemåte. Det er en forutsetning som er i direkte konflikt med Norges forpliktelser om å nå klimamålene, satt i Parisavtalen. En økning i antall flyreiser vil øke de negative miljøkostnadene ytterligere.

I 2007 var hovedregelen at det offentlige og næringslivet deltok fysisk på møter. Det genererte mange reiser med fly. I dag er hovedregelen digitale møter, og hvor fysiske flyrelaterte jobbreiser og -møter er unntaket. Vi har fått et varig endret reisemønster med dramatisk reduksjon i antall flyreiser for bedriftene.

Det argumenteres med at Hauan er forutsetning for å etablere grønn næring i Rana og på Helgeland. Det er en bløff. Ingen seriøse med en grønn profil legger opp til utstrakt bruk av fly, tvert imot. Alle bedrifter og offentlige instanser med en klimaprofil har som mål å redusere bruk av flyreiser. Å drifte grønt er å ha fokus på klima og miljø i alle ledd. Det settes større og større krav av forbrukere og kunder til at bedrifter har en god og grønn profil. En bedrift som legger opp til utstrakt bruk av flyreiser i driften vil ikke framstå med en god miljøprofil. I tillegg er unødvendige flyreiser en stor økonomisk byrde for bedriftene. Ingen ansvarlig bedriftseier bruker penger på unødvendige flyreiser.

I 2007 var ikke elfly et aktuelt tilbud. Det anslås at om 5 år er de første kommersielle EL-fly på plass. Helgeland ligger optimalt til for elfly. Både når det gjelder flyplasser og avstand til Værnes og Bodø som våre naturlige fly-knutepunkter. MDG mener det er her framtiden ligger for Helgeland. Fly som forurenser lite, og kort avstand til flyplass er et pluss for klima og miljø i motsetning til utstrakt bruk av transport til/fra en svært kostbar storflyplass i utkants-Helgeland. Vi vet at med stor sannsynlighet vil frekvensen med elfly bli høyere enn Stortingets utredninger viser at alternativet med Hauan og store forurensende fly vil få. På storflyplasser med lite befolkningsgrunnlag går frekvensen ned. Dette er ingen tjent med.

Forrige runde (2017) da Hauan ble behandlet på Stortinget ift. NTP, stemte MDG nei til stor flyplass på Hauan nord for Mo i Rana. MDG mener framtiden ligger i bruk av jernbane og EL-fly. I dag kan man reise Rana-Bodø på 2 timer og 43 minutter med tog. Å omdisponere flyplass-pengene til jernbane vil styrke tilbudet, lage flere krysningsspor, og gi rom for å investere i flere mindre hybride togsett med god komfort. Direkte tog til Bodø kan senke tidsbruken ytterligere. MDG er overbevist om at det beste tilbudet for Helgeland er å satse på jernbane og EL-fly. Det vil gi større frekvens og alternativer for både pendling, jobbreiser og fritidsreiser.

MDG er det eneste partiet på Stortinget som kan stoppe Hauan. Det forutsetter at MDG får mange stemmer og kommer i vippe posisjon. Da vil prosjektet sannsynligvis parkeres.

Kommentarer til denne saken