5. mars har Helgelendingen et intervju med ordførerne i Vefsn og Alstahaug i etterkant av at ny flyplass i Fagerlia i Rana er flyttet fram i NTP, og satt opp med en bevilgning på 1,8 milliarder. Noe som betyr at flyplassen kommer.

Det faller tydeligvis duoen tungt for brystet. Og i sedvanlig stil tar de til orde for nye kamper for å hindre utbygging (om det er aldri så fåfengt) i stedet for å begynne å se på hvordan deres kommuner kan utnytte denne etableringen positivt. Med tanke på reiseliv bl. annet. Dem om det. Det rammer jo egen befolkning.

Men når de påstår at utbygginga av stor flyplass i Fagerlia automatisk fører til at Kjærstad og Stokka blir nedlagt, så snakker de mot bedre vitende.

Både Fylkestinget og Stortinget har slått fast at Kjærstad og Stokka ikke nedlegges fordi Rana lufthavn Fagerlia blir bygd. Kun Røssvoll legges ned.

Kortbanenettet blir beholdt som det er, og vil fortsette å fungere. Bortsett fra at Widerøe får en flyplass med betydelig bedre regularitet å benytte.

Trusselen mot kortbanenettet, på Helgeland som ellers i landet, ligger i to forhold:

1. At kundene slutter å bruke flyplassene, og

2. At det blir manko på fly som kan benytte dem.

Til punkt 1: Dette vil inntreffe om kundene får et bedre tilbud på annen måte. Noe som kan skje ved at annen transport blir mer tillokkende, eller at nærliggende flyplasser har et tilbud som passer kundens reisebehov bedre.

Til punkt 2: Når den datoen inntreffer at den aktuelle flypark ikke lenger kan bruke flyplassen grunnet flyplassens forhold, og disse forhold ikke kan utbedres, da er den flyplassen historie.

Og hva betyr dette konkret for Stokka og Kjærstad?

Det er allment kjent at Stokka har noen værmessige utfordringer. Men Stokka er vel forlenget til 1199 meter (pluss sikkerhetssoner), og så lenge befolkninga i Sandnessjøen og omegn - inkludert noe industribasert flyging - bruker flyplassen, så vil nok Stokka opprettholdes. Og Stokka, med sin forlengelse, står jo bedre rustet for framtida enn det f.eks Røssvoll ville gjort. Også med tanke på andre flytyper enn Dashen som (ennå noen år) betjener kortbanenettet.

Hva så med Kjærstad: Denne flyplassen er nok avhengig av at Dashen får fortsette på kortbanenettet. Andre flytyper som er i nærheten av Dashens yteevne, og nøysomhet med rullebane, er mangelvare. Og de elektriske flyene enkelte snakket om til kortbanenettet for et års tid siden, er vel stort sett lagt i skuffen inntil videre.

Og uansett var jo passasjerantallet de ville maktet å bære så lite, og rekkevidden så kort, at for alle praktiske formål var de ubrukelige. Kanskje kommer det alternativer som ER brukbare, men foreløpig er det langt inn i framtida.

Men gitt at Kjærstad kan utbedres til å tilfredsstille dagens krav - for i dag er vel også Kjærstad "på disp" - så vil det i de nærmeste årene være kundenes bruk av flyplassen som avgjør om den får fortsette å eksistere.

Så summa summarum: for den nære framtid (og noen år blr det nok) så er det kundegrunnlaget, og ikke en ny flyplass i Rana, som er avgjørende for disse flyplassenes eksistens. I hvert fall på kort sikt. Og for Stokka sannsynligvis også på lengre sikt.

Om ordførerne faktisk vil prøve å berge "sine" flyplasser, så bør de snarere finne ut hvordan deres kommuner kan tjene på etableringen i Rana, heller enn å bekjempe den.