(iSandnessjøen)

UP gjennomførte mandag formiddag en fartskontroll i 50-sonen i Vågen. Resultatet ble at hel 11 førere ble bøtelagt, der den høyeste målte hastigheten var på 71 km/t.

I tillegg ble det delt ut ett gebyr for manglende bruk av bilbelte under kjøring.