"Stor urett på Øyfjellet - konsesjonen skulle aldri vært gitt"

Av
DEL

LeserbrevDet er for Øyfjellet med Vesterfjellan delt ut en vindkraftkonsesjon som aldri skulle vært gitt. Det er flaut å se regjeringen la seg grille i skammen over å arbeide for storkapitalen bak utbyggingen, i stedet for den sørsamiske reindriftsnæringa som åpenbart lider under den.

Olje og energidepartementet med statsråd Tina Bru er ansvarlig, men de tar ikke ansvaret, og stikker seg vekk. I debatten på Dagsnytt 18 den 11. mai i år sender hun statssekretær Tony Christian Tiller for å møte sametingspresidenten Aili Keskitalo. Det er et illustrerende uttrykk for den manglende respekten for den samiske kulturen og det samiske folket. Sametinget sender presidenten. Den norske regjeringen sender en statssekretær.

Og det blir verre. I debatten presterer Tiller å si at departementet har daglig kontakt med utbygger. Det må da kunne gå an å spørre hvor hyppig kontakten er med Jillien-Njaarke reinbeitedistrikt.

Den manglende tilliten til den sørsamiske befolkning og reindrifta lyser ut av alt departementet sier og gjør. Når reindrifta sier de trenger åpne veier langs flytteleia så lenge vårflyttinga foregår, så blir det sendt ut helikopter, snøscooter og drone for å undersøke hvor reinen egentlig er, og kanskje også skremme den vekk, sier giftige tunger. Uansett er det utbyggers versjon som legges til grunn, de har jo daglig kontakt med departementet, som det sies.

Utbygger har også fått full aksept for at de taper hundretusener eller millioner hver dag, mens reindrifta ikke får aksept for at drektige simler er avhengige av å komme til sommerbeite før kalving. Hvis ikke kan det nye livet bli forlatt, og dø, før det får skjønt at det finnes krefter i verden som vil beskytte det og bevare det. Dette livets mirakel gjør tydeligvis ikke så mye inntrykk på regjeringen, som millionene utbygger klarer å fortelle om over telefonen i sin daglige kontakt.

Vilkåret i konsesjonen er klokkeklart og ullent på en gang: «Konsesjonær skal legge til rette for at det inngås avtale med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om et forslag til avbøtende tiltak for reindriften i området for anleggs- og driftsfasen.» Det står ganske klart at det skal inngås avtale, men det forsvinner inn i kvelende ull når det liksom skal stå noe om hva avtalen skal inneholde.

Det ser ut til at den norske statsmakten mener avtalen skal være sånn som avtaler mellom storsamfunnet og urbefolkning tradisjonelt pleier å være, at storsamfunnet tar seg til rette og urbefolkningen blir fortrengt fra sine landområder og fratatt mulighetene til å drive sin tradisjonelle næringsvirksomhet. Det er internasjonale lovbestemmer som beskytter mot dette, men olje og energidepartementet virker helt klart mer opptatt av utbyggers millioner enn av internasjonale lovbestemmelser, og av den sørsamiske reindrifta.

Konsesjonen for Øyfjellet vindkraft skulle aldri vært gitt. Den er gitt på vilkår som ikke kan oppfylles. Den norske regjering bringer skam på seg selv, ved å forsvare feilen, heller enn å forsvare å forsvare den tradisjonelle reindrifta i Jillien-Njaarke, de som er fjellets rette eier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags