Gå til sidens hovedinnhold

"Stor økning i vannavgiften i Leirfjord"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vannavgiften skal være selvfinansierende. Det vil si at brukerne skal betale for investeringer, drift og timene kommunens ansatte bruker for å drifte vannanlegget. Administrasjonen i Leirfjord kommune har beregnet denne kostnaden til kr 1 557 000 (lønn og drift). I budsjettforslaget for 2021 som ble fremmet og vedtatt av SP/FRP/Rødt er det forutsatt at kommunen skal øke selvkostregnskapet for vann med kr 500 000.

De som vil bli berørt av dette vedtaket er alle som er knyttet til de kommunale vannverkene. Hellesvik, Leirfjord (fra Leland til Leines, Angersneset og Leira) samt Fagervika og Bardal vannverk. Denne ekstra avgiften som SP/FRP og Rødt pålegger 871 abonnenter vil bidra med en gjennomsnittlig økning av vannavgiften med kr 574.- pr abonnement. I tillegg kommer generell prisstigning på 3 % som ble vedtatt i gebyrregulativet.

Leirfjord Arbeiderparti mener at vannavgiften som påføres abonnentene skal være reell og så lav som mulig. Vi tror ikke den kreative bokføring som SP/ FRP og Rødt har vedtatt er innenfor retningslinjene for selvkost. Leirfjord kommune har i dag den høyeste abonnentsavgiften av HALD kommunene, og vil med den vedtatte økningen ha over dobbelt så høy avgift som Herøy.

SP hadde rent drikkevann til alle som hovedbudskap før valget i 2019. Den gang argumenterte de blant annet slik: For det tredje er det viktig at den tilgangen til rent drikkevann som allerede finnes skal sikres og at vannkvaliteten er god nok.

Arbeiderpartiet støtter helt opp om at kommunen skal jobbe for rent drikkevann til alle, og hadde i sitt budsjettforslag med investering på vannforsyningen til Fagervika vannverk (7 abonnenter med halv avgift), samt UV anlegg til reservevannforsyningen til Leirfjord vannverk (753 abonnenter). At SP/ FRP og Rødt valgte og ikke å ta med UV anlegget til Leirfjord vannverk under begrunnelsen: Det fremstår unødvendig å bruke penger på ett slikt anlegg når store deler av kommunen ikke har rent vann, viser at disse partiene ikke prioriterer å sikre kvaliteten på det største vannverket med hele 753 abonnenter av de 871 som kommunen i dag gir tilbud til.

Det kan være greit å vite for alle som mottar vannavgift fra Leirjord kommune, at budsjettvedtaket betyr vesentlig høyere vannavgift, og at abonnentene får akkurat den samme tjenesten (vann) som før, bare unødvendig dyrere.

Sten Rino Bonsaksen

Leirfjord Ap

Kommentarer til denne saken