NTB: Høyres landsmøte stemte mot et generelt mobilforbud i skolen og vil heller la den enkelte skole selv bestemme.

Det var stor enighet om at det er for mye mobilbruk i klasserommene, men det var uenighet om virkemiddelet, enten et generelt mobilforbud eller å la den enkelte skole bestemme selv.

Det var dissens i programkomiteen på punktet, og landsmøtet valgte å støtte mindretallet i komiteen som ville la den enkelte rektor bestemme reglene for mobilbruk på sin skole.

Forslaget ble vedtatt med et stort flertall på 287 mot 50.

- Lokalt selvstyre

I utgangspunktet ville programkomiteens flertall som hovedregel forby mobilbruk i timene, med mindre læreren tillater det som en del av undervisningsopplegget. Dette ble altså strøket og erstattet med dissensen.

Sandra Bruflot i Viken Høyre argumenterte mot et generelt mobilforbud og sa at saken var et klassisk eksempel på hva politikere fra sentralt hold ikke skal detaljstyre.

– Det ville satt en ny standard for hva man skal blande seg inn i i klasserommene, sa Bruflot i en duell mot Odd Emil Ingebrigtsen i Nordland Høyre i forkant av avstemmingen.

Fylkesleder Tom Georg Indrevik i Vestland Høyre er også fornøyd med vedtaket.

– Meget positivt at Høyres landsmøte legger vekt på det lokale selvstyret og viser at vi har troen på at avgjørelsen tas best på den enkelte skole, skriver han i en SMS til NTB.

(©NTB)