Sp-politikeren leverte tirsdag følgende skriftlige spørsmål til helseminister Bent Høie:

Kan helseministeren avkrefte at spørsmål av betydning for Helse Nords vedtak om Helgelandssykehuset ble diskutert av styret bak lukkede dører, og mener han eventuelt at en slik styrebehandling er i tråd med helseforetakslovens krav om åpne styremøter?

I begrunnelsen viser Toppe til styremøtet 18. desember 2019 da styret i Helse Nord RHF behandlet spørsmålet om ny sykehusstruktur på Helgeland.

- Seks timer inn i møtet ba styrelederen om en pause, som skulle vise seg å vare i rundt 50 minutter. Da styret kom tilbake fra pausen, ble et helt nytt forslag til sykehusstruktur lagt på bordet, som ikke tidligere var diskutert. Etter pausen gikk styret direkte til avstemning, og det nye forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sp-politikeren påpeker at dette har skapt spekulasjoner om at det i realiteten foregikk en lukket styrebehandling på pauserommet

Styret i Helse Nord ble enig om vedtak for framtidas sykehus på Helgeland bak stengte dører: – Kan være en lovstridig lukking

- Dette ville i så fall være i strid med helseforetakslovens paragraf 26a, som krever at styremøter i regionale helseforetak skal være åpne for publikum, skriver hun i sin begrunnelse til helseministeren.

- Uavhengig av om man er enig eller uenig i den sykehusstrukturen styret vedtok, bør man kunne forvente at diskusjonene foregår i åpne rom og at styremøtene avvikles i tråd med loven. På den bakgrunnen bes statsråden om å redegjøre for hva som ble diskutert i den 50 minutter lange pausen. Dersom statsråden ikke kan avkrefte at det foregikk diskusjoner som kunne være avgjørende for vedtaket, bes han vurdere hvorvidt dette er i tråd med lovkravet om åpne styremøter, skriver hun til slutt i sin begrunnelse.

Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget. Statsråden som spørsmålet er rettet til, skal gi et skriftlig svar innen seks virkedager til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Derfor stemte Inger Lise fra Mosjøen for to sykehus: – Det kommer klart fram hva jeg mener er best

Styrelederen i Helse Nord: – Glad for et enstemmig vedtak

Geir Waage etter Helse Nord-vedtak: – Vi kan ikke akseptere det flertallsvedtaket som er gjort