[Avisa Nordland]

Tirsdag forrige uke avholdt Statens vegvesen kontroll av kjøretøy ved Bjørnfjell utenfor Narvik.

Et vogntog fra Russland fikk pålegg om å kjøre med kjetting på to av dekkene bak på hengeren, som ikke var skodd i henhold til forskriften.

Vogntoget ble ilagt kjøreforbud inntil feilene var utbedret, opplyser politiet i ei pressemelding.

Dagen etter fikk politiet i Nordland opplysninger om at et vogntog skapte store trafikale problemer i nærheten av Lødingen.

Da politiet kom til stedet måtte bilberging rekvireres og vogntoget ble brakt til Sortland. Det viste seg at det var den omtalte russiske sjåføren som hadde kjørt videre, til tross for kjøreforbudet, og som hadde havnet i problemer.

For dette ble sjåføren ilagt et forelegg på 11.000 kroner, som han valgte å vedta.

Historien stoppet ikke med dette. Politidistriktets operative utlendingsenhet kontrollerte ID- papirene på personen.

– Under kontrollen framkom det at mannen hadde et visum som ikke lengre var gyldig. Mannen hadde vært ulovlig i Norge og Schengen i en periode på 34 dager, opplyser Harald O. Jakobsen, seksjonsleder ved Grense- og Utlendingsseksjonen i Nordland politidistrikt.

Med bakgrunn i det som ble avdekker ble det opprettet en utvisningssak.

– Dette resulterte i at mannen ble utvist fra Norge for en periode av to år, fortsetter Jakobsen.

Fredag 1. februar ble mannen satt på et fly tilbake til sitt hjemland.

Det hører med til historien at vogntoget må hentes av det russiske firmaet for eiers regning.