Stiller spørsmål til Høie om Helgelandssykehuset

STILLER SPØRSMÅL: Senterpartiets Kjersti Toppe vil vite hva Bent Høie (H) skal gjøre med situasjonen i Helgelandssykehuset.

STILLER SPØRSMÅL: Senterpartiets Kjersti Toppe vil vite hva Bent Høie (H) skal gjøre med situasjonen i Helgelandssykehuset. Foto:

Senterpartiets Kjersti Toppe har bedt helseminister Bent Høie (H) om å greie ut hvordan han skal sikre kvalitet, ro og tillit innad i foretaket.

DEL

(iSandnessjøen) Spørsmålet skal hun fremføre på spørretimen førstkommende onsdag, men har levert dette inn til Stortinget.

Spørsmålet i sin helhet lyder:

Statens helsetilsyn har komme med omfattande kritikk mot leiinga i Helgelandssjukehuset. Den plutseleige stenginga av kreftkirurgien har skada HMS for medarbeidarar og leiarar, skada føretaket sitt omdømme og ført til at risikoen for skadar og dødsfall hos pasientane kan ha auka. Samtidig er helseføretaket kritisert for kjøp av tenester frå eit eksternt PR-byrå, som også hadde fått tilsendt tre hemmeleigstempla kreftrapportar med sensitiv og teiepliktig informasjon.

Kva gjer statsråden for å sikre kvalitet, ro og tillit i Helgelandssjukehuset?

Artikkeltags