(iSandnessjøen)

Mandag fikk 119 soldater i HV-14 tildelt ny grad, og én av dem var Kim Kristensen (32). Han ble tildelt sersjantsgrad.

– Kurset var litt mer intenst enn vanlig tjeneste, og det ble en god oppfrisking fra førstegangstjenesten, sier Sersjant Kim Kristensen i ei pressemelding.

Han er opprinnelig fra Bodø, men bor nå i Sandnessjøen. Denne uka er han imidlertid i full sving på Drevjamoen. Totalt er mer enn 1.100 soldater med på «Øvelse Helgeland», og det er en øvelse som pågår fra Rana i nord til Brønnøy i sør.

– Det var god stemning på kurset, og jeg synes alle virket å være motiverte for å være der, forteller sersjant Kim Kristensen.

Muligheter

Under årets HV-trening er han lagfører på et geværlag. Kapteinløytnant Olaf A. Marken er sjef for 14–211 Sandnessjøen HV-område, og han er glad for at så mange unge befal er på vei opp.

– Kursing er viktig av mange grunner. Soldatene skal kunne fagfeltet sitt, og kompetanse er viktig på de ulike fagfeltene, sier Marken i pressemeldinga.

Han opplever også at mange ser muligheten til å stige i gradene, og det gir også muligheten til å få ei mer givende tjenestestilling. Der de før så at det var mange som ikke ville ha kurs og lederstillinger i HV er det nå en økende interesse.

– Mange tenker nok at de har lyst til å ha noe ut av tjenestetida, sier Marken.

Godt år

Selv om Marken har befalsskolebakgrunn har han gått mye av Heimevernets kursrekke, og det er spesielt ett kurs han husker med glede fra tida i Sjøheimevernet.

– Det var da jeg tok hurtigbåtførerkurs. Det var heftig. Men ellers vil jeg si at alle kursene har vært givende, sier Olaf A. Marken.

Førstekonsulent Karina Fagereng forteller at HV-14 i år har fire grunnleggende kurs og to for videreutdanning. Det betyr at i overkant av 200 soldater tar utdanning lokalt.

– Sånn sett er dette et godt år for oss, sier Karina Fagereng i pressemeldinga.