(iSandnessjøen)

Stig Tore Skogsholm fra Sandnessjøen, som sitter i komiteen for samferdsel på fylkestinget, har i likheten med resten av Høyre-politikerne sagt ja til å stille til gjenvalg i 2023.

Foruten om Skogsholm består denne gruppen av gruppeleder Beate Bø Nilsen, Joakim Sennesvik (komitéleder samferdsel), Anita Sollie (komité for kultur, miljø og folkehelse), Jim Simonsen Jenssen (komité for utdanning), Marianne Dobak Kvensjø (kontrollutvalget) og Stian Hiis Bergh (komité for næring).

Gruppeleder Beate Bø Nilsen har sittet på fylkestinget siden 1999, og melder at sittende fylkestingsgruppe til Høyre er en mangfoldig gjeng, med brei og varierende bakgrunn som samarbeider utrolig godt og til sammen gjør at fylkestingsgruppen står sterkere enn noen gang før. Godt samarbeid og mangfold er avgjørende for god politikkutvikling, skriver Høyre i pressemeldingen.

– Sittende gruppe har til nå vært svært frempå og synlig på fylkestinget som opposisjon og ytret sterkt om forslag som kommer nordlendinger til gode, for eksempel gjennom å prioritere samferdsel, skole og fylkesvei i alle budsjetter og økonomiplaner i langt større grad enn fylkesrådet for å sikre de som bor her, og de som kommer etter oss, sier Bø Nilsen, og fortsetter:

– Fylkestingsgruppen har også vist gjennomslagskraft i opposisjon, gjennom blant annet, å få søkelys på reduksjon av hurtigbåt og fergetilbudet langs Nordlandskysten med økende takster samtidig og gjennomslag for at nye, fylkeskommunale stillinger skal kunne lyses ut med hele Nordland som arbeidssted. Dette for å sikre at ingen kompetanse skal bli utelatt med bostedsadresse i fylket som grunn.

Nominasjonsmøtet til Nordland Høyre er satt til 5. november, hvor det kommer til å avgjøres hvem som kommer til å stå som Nordland Høyres kandidater til fylkestinget.