Bane NOR jobber med å drifte, vedlikeholde og modernisere jernbanenettet i Norge.

– Nå stenger vi trafikken på Nordlandsbanen for å ruste opp deler av strekningen fra Bodø til Trondheim. Det må til fordi mange daglige togavganger over tid sliter på infrastrukturen, skriver Dag Svinsås fra Bane NOR i ei pressemelding.

Stanser all rutetrafikk

– I helga skal vi blant annet bytte ut skinner, sviller og sporveksler. Dette arbeidet er ikke nødvendigvis noe passasjerene merker gevinsten av – det skal sikre at togene går, at vi opprettholder komforten og at sikkerheten er på topp, sier Svinsås.

– Vi stanser all vanlig rutetrafikk i helgen for å få tatt unna et etterslep på vedlikehold. I tillegg skal vi fornye deler av jernbanen, opplyser Thor Brækkan, områdedirektør i Bane NOR.

Klimaet i Norge gjør at arbeider må skje etter at tælen er ute av jorden. Det betyr at vi må få gjort mye når jernbanen stenges og erstattes med buss-for-tog.

– Vi ønsker jo alltid å gi de reisende et godt tilbud. Dette arbeidet er imidlertid helt nødvendig og kan ikke gjøres mens det går tog på linja. Vi skal stå på døgnet rundt for å holde stengetiden så kort som mulig. Målet er at vi skal stenge jernbanen i så kort tid som mulig, og få jobbet mest mulig effektivt, til beste for de reisende og godstransportørene, sier Brækkan.

Farlig ved sporet

Etter påske jobbes det stort sett hver helg på jernbanen – ett eller flere steder i landet. Dette er nøye koordinert og planlagt, gjerne ett år i forveien.

– Vi gjør oppmerksom på at vi hele tiden vil ha våre egne arbeidsmaskiner i full fart på jernbanen. Så det er fortsatt forbudt, og forbundet med stor fare, å oppholde seg i og ved sporet, poengterer Brækkan.

På strekningen Drevvatn-Bjerka vil det pågå boring med borretog. På Mosjøen stasjon blir det arbeid med planoverganger, mens det på Trofors stasjon er diverse plattformtiltak.