Ekteparet Stein og Tone Hauge er i gang med å bygge et kombinert kultur- og boligbygg på den 1,3 mål store tomta i Strandgata rett over Sparebank 1 Helgeland. Arbeidet har vært i gang inne på selve tomta.

Nå står en gravemaskin i Strandgata sammen med mye fyllmasse. Det er sperret av rundt for alle motoriserte kjøretøy.

Vefsn kommune bekrefter at stengingen skjer på grunn av byggingen.

– Nå er gata stengt i forbindelse med at det graves for nytt vann og avløp til konserthuset, og det måtte de hente i gata. Dette er en kort jobb som skal være ferdig i dag eller maks ta to dager, sier Jan Erik Båtstrand, ingeniør på teknisk drift og saksbehandler i den aktuelle saken.

Samtidig er fortauet på samme side som det nye bygget stengt for trafikk.

– Det vil fortsette å være stengt mens arbeidet pågår. De har fått sette anleggsgjerde der, sier Båtstrand.

I mellomtiden må fotgjengere bruke fortauet på samme side som banken. Det vil fortsette å være tilgjengelig.

– Når det graves midt i byen er det mange som blir berørt, konstaterer han.