– Det er beklagelig at vi er nødt til å stenge E6 i så mange timer, men vi har dessverre ingen andre muligheter. Undersøkelsene vi har gjort viser at vegen som går inntil brua siger, og det er dype spor. Hvis vi ikke setter i verk tiltak, kan i verste fall hele vegen rase ut. Brua utgjør en fare for trafikksikkerheten, og hvis vi ikke gjør noe nå kan vi risikere behov for mer omfattende reparasjoner og en lang periode med stengt veg seinere, sier byggeleder Kristian Riddervold Andreassen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Skal unngå at brutilknytningen raser ut

Gluggvasselv bru er fra 1958, men fordi det er planlagt en fullstendig omlegging av E6 i området i framtida, er det ikke prioritert utskifting av selve brua.

Riddervold Andreassen understreker at bæreevnen til selve brua er ok, men Statens vegvesen gjør fortløpende vurderinger av selve brurekkverket.

Det har vært arbeidet på brua siden 17. november, men da med minimale konsekvenser for trafikantene.

Det er gjort tiltak for å styrke bæreevnen. Arbeidet som skal gjøres i helga er på vegen som leder inn på selve brua. Gluggvasselv bru ligger like nord for tettstedet Grane, et par mil sør for Mosjøen. Det er ikke mulig å holde vegen åpen mens arbeidet pågår.

– For å skape minst mulig ulempe, har vi valgt å starte arbeidet seint lørdag kveld og avslutte søndag morgen, ettersom det er på dette tidspunktet trafikken er lavest, sier Andreassen.

I løpet av natta skal eksisterende vegmasse graves opp, en ny prefabrikert bakplate i betong skal heises på plass og vegmassen skal fylles tilbake.

Nødetatene er særskilt orientert, for slik å kunne innrette sin beredskap på en best mulig måte så lenge vegen er stengt.

Dårlige omkjøringsmuligheter

Det vil være skiltet omkjøring for personbiler og utrykningskjøretøy langs kommunal veg og fylkesveg 7322 Vestersidevegen, men denne er ikke egnet for tyngre kjøretøy. Fylkesveg 17 langs kysten har to ferjesamband, men ferjene går ikke om natta og kapasiteten er svært begrenset.

Vegtrafikksentralen ville normalt anbefalt langtransporten å ta omvegen via Sverige, men på grunn av koronasituasjonen og karantenebestemmelser, er dette alternativet ikke tilgjengelig i praksis. Det er derfor ingen egnede omkjøringsmuligheter for tyngre kjøretøy den tida E6 er stengt.

Vegtrafikksentralen oppfordrer derfor næringslivet til å planlegge transporten i samarbeid med sine transportører, og også vurdere flere døgnhvileplasser på Helgeland og Trøndelag for å unngå opphopning på de nærmeste plassene.

Følg med på vegvesen.no for oppdatert trafikkinformasjon.

Arbeidet natt til søndag gjøres på sørsida av Gluggvasselv bru. Det skal gjøres tilsvarende arbeid på den andre sida seinere. Dette vil bli varslet i god tid.