Stemte mot nedlegging av grendeskoler: – Behandlingen av saken har ikke vært tilfredsstillende. Den har stått til stryk

Rådmannens forslag om å legge ned grendeskolene, barnehagene og SFO-tilbud i Ulvangen og Tverlandet i Leirfjord kommune ble nedstemt i kommunestyret mandag. Nå kan kuttene på 7,5 millioner kroner komme hos enheten for pleie og omsorg.