Gå til sidens hovedinnhold

Stemmer for bygdekollaps

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når flertallet av vefsnpolitikerne denne uka etter alt å dømme stemmer for forslaget om å legge ned Elsfjord oppvekstsenter, rekker de også opp hendene for å rive vekk grunnlaget for et helt samfunn i seinest positiv utvikling. Dette burde normalt ha avstedkommet kriseberedskap og et lederskap på banen for at det ikke skjer. Men her er det tydeligvis bare å la det skure å gå.

30-40 personer, bestående av spesielt barnefamilier, kan nærmest være på tur vekk fra bygdene, på grunn av den umulige bosituasjonen for barn og voksne uten skole og barnehage i nærområdet. En familie har allerede reist av frykt for utsiktene. Milevis med slitsom barnehagetransport kombinert med ekstra krevende jobbpendling vil de ikke utsette noen for.

Dette gjelder den viktigste aldersgruppen i et bomiljø, og her spesielt bygdemiljø. Dette er mennesker som normalt er avgjørende for å holde oppe lagsaktiviteter og det sosiale liv, og for Drevvatns del nærbutikken. Nå kan altså dette stå i stor fare for å falle bort. De gjenværende får trøste seg med å ha kirkegården tilbake. Det er noe som heter å spare seg til fant, og det er noe som absolutt synes å kunne få sin gyldighet også her.

Det som elsfjordområdet nå stilles over for, er særlig tragisk ved at bygdene gjennom de siste årene har hatt ei positiv utvikling. Flere unge par og familier har kommet til og overtatt hus og skapt nytt trivelig liv i omgivelsene.. De fleste med forutsetning av skole og barnehage i nærområdet. Forståelig nok at de i sin fortvilelse over å miste tilbudet alt gjør seg tanker om å måtte pakke sammen og dra. Selv om det ikke var dette de så for seg da de kom.

Når vefsnpolitikerne denne uke skal til å sette framtida for elsfjordbygdene i spill, skjærer de også inn i ei stolt fortid for bygdefolket. Seinest som herre i eget hus i egen kommune, og der folk etter datidens forhold hadde det rimelig bra, og med ikke minst skoler i alle fire kretsene. Til og med egen kirke fikk de reist seg. Seinere i Vefsns første år kom fellesskolen i Elsfjord, men jeg tror nok at politikerne i datidens Elsfjord også alt hadde tatt til å gjøre seg tanker om denne.

Skal nå også dette viktige tilbudet, ja, faktisk avgjørende for bygdenes framtid, bli revet vekk, vil det trolig skapes følelsesmessige sår hos bygdefolket som det kan bli vanskelig å lege. Det skal i hvert fall ikke bli enkelt for politikerne neste gang å komme til bygdene med sitt valgflesk og tilhørende supperåd. Mer kan det da heller ikke være å vente!

Kommentarer til denne saken