Klokken 21.00 stengte de siste valglokalene rundt om i landet. Samme tidspunkt ble også resultatet av forhåndsstemmene offentliggjort.

På landsbasis har i alt 1.278.849 personer benyttet seg av muligheten til å stemme på forhånd, noe som utgjør omtrent 30 prosent av de vel 4,3 millionene som har stemmerett i landet. Forhåndsstemmene vil ofte, men ikke alltid, kunne gi en god pekepinn på det endelige resultatet i de forskjellige kommunene. Det er viktig å ha med at det nok kan ventes en del endringer etter hvert som alle stemmene blir talt opp, men enn så lenge ser tallene ut til å være mye av det samme som meningsmålingene til Helgelendingen tidligere har vist.

Selv om det lenger ned i saken oppgis at 100 prosent av stemmene er opptalt, kan det fortsatt være noen forhåndsstemmer som er blitt forsinket med posten og liknende.

Vefsn kommune

Her gjør Høyre et brakvalg, mens Senterpartiet har en katastrofal oppslutning sammenliknet med valget for fire år siden. Enn så lenge ligger det likevel til å fortsatt være et rødgrønt styre, men det kan fortsett skje mye når de vanlige stemmene er talt opp.

Oppdatert klokka 23.58: 100 prosent av stemmene i Vefsn er nå opptalt.

Grane kommune

Her er det mer eller mindre klart at Senterpartiet fortsetter med makta, og at Raymond Fagerli blir ny ordfører.

Oppdatert klokka 22.04: 100 prosent av stemmene er nå opptalt. Senterpartiet fikk 57,54 prosent av stemmene, og Raymond Fagerli blir ny ordfører.

Hattfjelldal kommune

I Hattfjelldal er det duket for et skifte i ordførerstolen, og Ap med Sølvi Andersen overtar i så fall makta fra Harald Lie og Senterpartiet.

Oppdatert klokka 22.33: 100 prosent av stemmene i Alstahaug er nå opptalt, og Arbeiderpartiet fikk 51,09 prosent av stemmene mot Senterpartiets 48,91 prosent.

Alstahaug kommune

Senterpartiet har en stor tilbakegang, men er fortsatt det klart største partiet. Også støttepartiet Rødt har også mistet mange velgere, så her er ingenting avgjort.

Oppdatert klokka 22.04: 100 prosent av stemmene i Alstahaug er nå opptalt.

Leirfjord kommune

I Leirfjord er nesten alle stemmene talt opp, og der er det bortimot dødt løp mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Ap med ordførerkandidat Sten Rino Bonsaksen ligger an til å få åtte plasser i kommunestyret, to færre enn ved forrige valg. Sp og Stine Fagervik får seks, også ett mandat mindre enn partiet har i dag.

Oppdatert klokka 22.49: 100 prosent av stemmene i Leirfjord er nå opptalt.