Gå til sidens hovedinnhold

Statsråd Iselin Nybø sendte brev til Nord-styret. Her forklarer hun hvorfor

Artikkelen er over 1 år gammel

[Avisa Nordland] Styret ved Nord universitet fikk brev fra statsråden på bordet før de skulle behandle studiestedsstrukturen i tirsdag.

- Hvorfor sendes brevet når styret skal avgjøre universitetets framtidige studiestruktur?

- Jeg skrev dette brevet fordi jeg mener at våre universiteter må klare å ha to tanker i hodet samtidig. De skal vurdere hvordan de best mulig kan tilby utdanning og forskning av høy kvalitet. Samtidig skal de klare å levere kandidater som nærings- og arbeidslivet i regionen etterspør. Det er viktig at de gjør begge deler. Jeg så behovet for å minne styret i Nord universitet på dette når de nå skal i gang med behandlingen av rapporten fra administrasjonen. Det er behov for å ta inn andre typer vurderinger enn det som står i denne rapporten, der man også ser på universitetet som en del av samfunnet og spesielt regionenes behov for arbeidskraft. Jeg er nøye på å anerkjenne i brevet mitt den jobben som rektor, de ansatte og styret gjør for at universitetet skal løfte seg framover.

Statsråden sendte brev til Nord-styret rett før møtet: Understreker det regionale ansvaret
 

- Styreleder sa at hun oppfattet dette som en åpning for å snakke om økonomi?

- Mitt utgangspunkt er at Nord universitet skal klare å gjøre de endringene de ser behov for innenfor gjeldende rammer, og Nord har fått styrket sin økonomi de siste årene. De får i år 1,4 milliarder kroner og har siden 2015 til i dag hatt en realvekst på hele 6,1 prosent. Det er en vekst som er godt over snittet for universiteter og høyskoler. Så har universitetet lagt seg opp penger som i utgangspunktet skulle ha vært brukt i løpet av et budsjettår, blant annet fordi de har slitt med å få ansatt alle stipendiatstillingene. Jeg har dialog med alle universitetene og høgskolene hvis de har utfordringer de vil ta opp med meg, og det gjelder Nord også.

Nord-styret har sendt nedleggelse-forslag ut på høring: – Den vanskeligste saken styret har hatt 

- Var du overrasket over omfanget av endringene – var/er forslagene for radikale?

- Det er elementer i forslaget som kom overraskende på meg også, blant annet de store endringene som foreslås i Namsos. Det er ingen tvil om at fastsettelse av ny studiestruktur vil innebære vanskelige avveininger. Jeg har ikke tatt stilling til noen av de konkrete forslagene som rektor har kommet med. Rektor og administrasjonen er og skal være opptatt av hva som er best for Nord universitet, men det er viktig at styret også ser det samfunnsoppdraget et universitet har. Det var det jeg ønsket å løfte med brevet og det mener jeg det er naturlig at vi som eier gjør.

- Kan det være at departementet griper inn?

-  Nå skal det være en grundig høringsrunde hvor alle kan få sagt sitt. Samtidig har styret bedt om flere analyser – blant annet av behovet for å utdanne kandidater til offentlig sektor og arbeidsliv i og for de ulike regionene og hvilke konsekvenser endringer i studiestedsstruktur kan få for andre deler av arbeids- og samfunnsliv. Det mener jeg både er riktig og viktig informasjon for at styret kan ta beslutninger på et godt grunnlag.

SV fremmer forslag på Stortinget for å bevare studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen 

Kommentarer til denne saken