I sitt forslag til statsbudsjett for 2016 skriver regjeringen følgende: «Departementet har bedt Avinor AS utrede flytting av rullebanene ved Bodø lufthavn». Budsjettet informerer også om at Avinor planlegger et tårnsenter i Bodø som skal fjernstyre 15 tårn i Nord-Norge.

Regjeringen skriver i budsjettforslaget også at departementet har bedt Avinor utforme en søknad for en ny lufthavn i Mo i Rana. I tillegg skriver regjeringen at departementet at fått gjennomført en ekstra utredning av regionale konsekvenser ved en endring i lufthavnstrukturen på Helgeland.

Denne utredningen er som tidligere omtalt laget av Urbanet Analyse AS.

Regjeringen opplyser videre at Avinor er bedt om å sluttføre flyfaglige utredninger i Lofoten og ved Hammerfest.