Prosjektet har en total kostnadsramme på 1,2 milliarder kroner.

Samtidig reduseres gebyrene til Brønnøysundregistrene med 78 millioner kroner. Dette er et ledd i en generell gjennomgang av gebyr- og avgiftssatser.