Statlige midler til bedre parkering

Miljødirektoratet gir 63.000 kroner til sikring av Breimo - De syv søstre