Vefsn mister 75 arbeidsplasser

Av
DEL

 

MeningerHeldigvis er det ikke sant i dag, men det kan bli en realitet i nær fremtid. Det er stor bekymring for denne muligheten blant mange ansatte og deres bekymring har også nådd den politiske og administrative ledelsen i Vefsn kommune.

Regionsreformen medfører at Nordland Fylkeskommune fra 1. januar 2020 (Senest 01.01.2021) overtar mange av oppgavene som Statens Vegvesen nå utfører på vegne av fylkeskommunen. Vefsn har alltid vært hovedsetet for Statens Vegvesen på Helgeland. 70 prosent av alle fylkesvegene på Helgeland ligger sør for Korgfjellet. I dag jobber det i alt 91 personer ved kontoret på Ytterøra i Vefsn. De arbeider på vegtrafikksentralen, trafikant og kjøretøy, Ressursavdelingen, Drift og vedlikehold, Plan- og forvaltning og investeringsavdelingen. Nå er det ca. 10 lokasjoner i Nordland. I fremtiden ryktes det at foruten hovedadministrasjonen i Bodø blir det kun to andre lokasjoner, en nord i fylket og en på Helgeland.

Utfordringen for Vefsn blir å få lagt den søndre lokasjonen til de eksisterende lokalene i Mosjøen. Men det er rimelig å tro at også andre vil arbeide for å få vegkontorene i framtiden. Grunnen til bekymringen finner man blant annet i Samferdselsdepartementet Prop. 1S: «Stortinget ber regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvaret for planlegging og drift av fylkesvegene, overføres fra Statens Vegvesen til regionalt folkevalgt nivå».

Viktig er også å ha med seg at Statens Vegvesen i 2014 satt i gang et effektiviseringsprogram som er videreført i Nasjonal Transportplan for 2018 – 2029. Målet er å redusere kostnader med 10 – 15 prosent. Regjeringen satte i 2017 i gang en områdegjennomgang av Statens Vegvesen.

Områdegjennomgangen har også vurdert om det er mulig å effektivisere ytterligere innenfor tjenestestrukturen/ tjenestetilbudet på trafikant- og kjøretøyområdet og støttefunksjoner gjennom etatsfelles løsninger.

De forskjellige statlige og regionale planene til effektivisering og samordning er sterkt økonomisk motivert. Derfor kan sannsynlige små endringer fort vise seg å bli mye større enn det de først så ut som.

Av skade blir man klok heter det. Mange ganger har vi i Vefsn opplevd at små ufarlige gnister har blitt til store branner, som har tatt fra oss mange gode arbeidsplasser. Nå vet vi om farene og både politikerne og administrasjonen i Vefsn må arbeide for å sikre og utvide fylkeskommunens arbeidsplasser i Vefsn.

Vi i VTP vil ta initiativ til å få satt denne saken på den politiske dagsorden.

For Vefsn VTP: Kine Mosheim og Knut Wulff Hansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags