Bergåstunnelen i Grane kommune skal bli to kilometer lang, men for 12 uker siden ble arbeidene stoppet 600 meter inne i fjellet. Årsaken var overraskende funn av løsmasser, men et nytt samarbeid skal sikre framdriften med tunnelen.

– Grunnundersøkelser før arbeidet startet avdekket ikke løsmassene. De viste fjell av dårlig kvalitet i flere ulike soner, der den ene viste seg å bestå av morenemasser, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen. Av sikkerhetsmessige grunner ble derfor arbeidet med tunnelen stoppet, men gjennom nøye overvåking planlegges det å fortsette tunneldrivingen etter påske.

– Arbeidet må utføres på en sikker måte. Da må vi ha måleinstrumenter og annet for å kunne reagere på eventuelle bevegelser i massene.

I den anledning er Cautos Geo hentet inn til prosjektet. Selskapet instrumenterer for sikker tunneldriving, noe som vil gi en automatisk og kontinuerlig overvåking.

– Vi bruker erfaringene fra Kronstadtunnelen i Bergen. Også der var utfordringene med løsmasser stor. Vi flyttet instrumenteringen etter hvert som arbeidet gikk framover, og nå skal vi gjøre det samme i Bergåstunnelen, sier COO Atle Gerhardsen i Cautus Geo i en pressemelding.

Ikke forsinket

Entreprenørselskapet LNS (Leonhard Nilsen & Sønner AS) har totalentreprisen på E6 Helgeland som nå er under bygging. Prosjektleder Bernt-Jøran Reinholtsen er glad for at arbeidet i Bergåstunnelen snart starter opp igjen, men er samtidig klar på at veiprosjektet til 1,1 milliarder kroner skrider fram til tross for forsinkelsen.

– Selv om arbeidet i tunnelen er stoppet mens vi får etablert instrumentering og legger planen for den videre framdriften, fortsetter arbeidet på E6-strekningen utenfor tunnelen. Isolert sett vil derfor ikke Bergåstunnelen forsinke framdriften, og tunnelarbeidene er per dato ikke på en kritisk tidslinje, sier Reinholtsen.

Bergåstunnelen inngår i E6-prosjektet fra Svenningelv til Lien på 10,5 kilometer. Veistrekningen skal etter planen åpnes høsten 2025.