På 35 år har andelen som sier de tror på gud falt fra 53% til 30%, ifølge ferske tall fra Norsk Monitor. Det er nå på høy tid at politikken følger den demografiske utviklingen her i Nordland.

Samtidig som stadig færre tror på en Gud, tilrettelegger vi som samfunn fortsatt først og fremst for dem som tror. Om du havner på sykehus, får du tilbud om å snakke med en prest. Om du mister en av dine, er det presten som kommer med dødsbudskapet. Og i mange kommuner finnes det ikke reelle alternativer til kirken ved gravferder.

Nå er det på tide å tenke bredere og mer inkluderende.

Menneskers eksistensielle behov er så vesentlige, at retten til å tro eller ikke tro er nedfelt i verdenserklæringen om menneskerettighetene. Det samme er retten til å utrykke sin tro eller livssyn. Det er derfor viktig og riktig at det finnes et godt tilbud til dem som tror.

I Human-Etisk Forbund jobber vi for tros- og livssynsfrihet og for likebehandling. Derfor ønsker vi at alle skal få et godt tilbud, uavhengig av hva man tror eller ikke tror på. Det må anerkjennes at de som ikke tror, har de samme eksistensielle behovene som troende. Det er derfor like viktig at det finnes et godt tilbud til dem. Slik er det ikke i dag og dette bør rettes opp.

Så hva er egentlig et godt tilbud?

Vi mener at et godt tilbud må ta folks eksistensielle behov på alvor, uansett hvor de befinner seg eller hvilken kommune de bor i.

I dag er det slik at man i offentlige institusjoner som sykehus, sykehjem, universiteter og fengsel, stort sett møter prester. Vi ønsker at man også skal kunne møte humanister, som kan være en eksistensiell samtalepartner og utføre ritualer som for eksempel gravferd for dem som ikke tror på en Gud. Slik er det i Forsvaret, som har en felthumanist, og dette er noe som Forsvaret har høstet gode erfaringer med.

Vi ønsker også at alle, uavhengig av hvilken kommune man bor i, skal ha tilgang til et livssynsnøytralt seremonirom. Et verdig, flott og nøytralt rom for seremonier, som kan benyttes av alle, uavhengig av tro og livssyn. Dette finnes i dag i flere byer, men når man kommer utenfor byene, er det ofte langt mellom de nøytrale seremonirommene. Dette mener vi er en urettferdighet som må rettes opp.

Det handler om å ta menneskers tro på alvor i alle deler av livet og i alle deler av landet.

Disse tingene er et politisk ansvar og undersøkelser som Norsk Monitor gir et tydelig signal til politikerne. Om at Norge har endret seg og fortsetter å endre seg. Da er det viktig at tilbudet endrer seg. Ikke at noe tas bort, men at det kommer flere alternativer. At det finnes et godt tilbud – for alle.